Πολιτική Απορρήτου

1. Ελεγκτής δεδομένων

Sonorous Limited, Gladstonos 116, floor 3rd – 4th, P.C. 3032 Limassol, Cyprus

2. Προσωπικά Δεδομένα

α. Σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας ή τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Συνεργατών, θα συλλέξουμε από εσάς τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, εθελοντικά και συναινετικά:

 • όνομα και επώνυμο,
 • ημερομηνία γέννησης,
 • διεύθυνση,
 • αριθμό τηλεφώνου,
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

β. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να αποκτήσετε την ιδιότητα του χρήστη στις δημοπρασίες και το Fire Shop ή του συμμετέχοντος στο πρόγραμμα θυγατρικών. Εάν αρνηθείτε να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα μπορεί να σας αποσταλλεί το κερδισμένο προϊόν Δημοπρασίας ή αγορασμένο από το Fire Shop ή να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Συνεργατών.
γ. Το Bid on Fire δεν θα λαμβάνει αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο σε εσάς μόνο με βάση την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού προφίλ.

3. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το Bid on Fire εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ασφαλείας των πληροφοριών που περιέχει τις διοικητικές, τεχνικές και τρόπους ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία προσωπικών πληροφοριών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία κρυπτογράφησης βιομηχανικού προτύπου για την εξασφάλιση των Οικονομικών Πληροφοριών Λογαριασμού. Καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την ασφάλεια στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο support@bidonfire.com.

4. Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για την παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Υπηρεσίας ή του Προγράμματος συνεργατών,
 • για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας κατά την εγγραφή του Προγράμματος ή του Συνεργατικού Προγράμματος,
 • για την απάντηση στα ηλεκτρονικά υποβληθέντα ερωτήματά σας, (π.χ. ενημερωτικό δελτίο),
 • να πληροί τα νόμιμα δικαιώματα ή να συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις,
 • να εκτελεί καθήκοντα που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον,
 • να επιδιώκει τα νόμιμα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ή αποδέκτες δεδομένων, στο μέτρο που αυτό δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.
5. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Στην εταιρεία μας  αναγνωρίζουμε ότι η ιδιωτικότητα είναι σημαντική για εσάς.

Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί πώς η εταιρεία μας  συλλέγει, χρησιμοποιεί  και αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρώντας τα δεδομένα σας ασφαλή και ιδιωτικά το οποίο αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας για την παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών.

Σε αυτή την πολιτική απορρήτου, είμαστε οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και η Εταιρεία μας υπόκειται στον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων ("GDPR") και σε όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.

6. Μεταφορά και γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων

α. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αποδεσμεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε εξουσιοδοτημένα μέρη όταν αυτό απαιτείται από το νόμο.
β. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αποδεσμεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως ορίζεται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας) σε άλλα τρίτα μέρη, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο. 3 ανωτέρω.
γ. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μέρη που έχουμε συνάψει για να τα επεξεργαστούμε: λογιστικά γραφεία, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες πληροφορικής και πρακτορεία μάρκετινγκ.

7. Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους.

8. Δικαιώματα χρηστών και συνεργατών

α. Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ζητήσετε να το διορθώσουμε, να το αφαιρέσουμε ή να περιορίσουμε την έκταση στην οποία γίνεται η επεξεργασία.
β. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να μεταδώσετε τα δεδομένα σας σε άλλο ελεγκτή.
γ. Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους καθορισμένους σκοπούς, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εκτός εάν τα δεδομένα σας είναι απαραίτητα για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

9. Δικαίωμα διαγραφής

α. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της.
β. Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συναίνεσή σας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα μπορεί να συνεχίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μόνο εάν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση.

10. Cookies

Τα Cookies είναι μοναδικά αναγνωριστικά, συνήθως αποτελούνται από μικρά κομμάτια του κειμένου ή κώδικα. Τα Cookies συνήθως αποθηκεύονται στη συσκευή σας ή στο πρόγραμμα περιήγησης σας και στέλνουν ορισμένες πληροφορίες στο πάροχο των Cookies. Στην πραγματικότητα αναφερόμαστε σε ένα ευρύτερο φάσμα τεχνολογιών και όχι μόνο στα Cookies, συμπεριλαμβανομένου του web beacons, clear gifs, pixel και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Όταν λέμε Cookies πρώτου μέρους εννοούμε τα Cookies που εξυπηρετούνται από τo Bid on Fire. Όταν λέμε Cookies τρίτων εννοούμε τα Cookies που εξυπηρετούνται από μη μέρη του Bid on Fire.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί κυρίως τους ακόλουθους τύπους cookies:

α. Λειτουργικά Απαραίτητα Cookies

Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Καθιστούν δυνατή την περιήγησή σας και την χρήση της ιστοσελίδα μας. Εάν απενεργοποιήσετε αυτά τα Cookies, η ιστοσελίδα δεν θα λειτουργήσει σωστά.

β. Λειτουργικής Απόδοσης Cookies

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και παρακολουθεί τις επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, τα cookies απόδοσης μας ενημερώνουν ποιες σελίδες είναι δημοφιλείς, παρακολουθεί την κυκλοφορία στην ιστοσελίδα μας και συλλέγει ανώνυμα αναλυτικές πληροφορίες. Οι προμηθευτές μπορεί να συλλέξουν τις πληροφορίες αυτές για λογαριασμό του Bid on Fire, προκειμένου να μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα των υπηρεσιών του. Τα cookies απόδοσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων της ιστοσελίδας.

γ. Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουν και να διατηρούν τις προτιμήσεις σας.

Πώς μπορώ να εξαιρεθώ από την εφαρμογή των cookies?

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την τοποθέτηση ορισμένων Cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας ή από τον πάροχο που λειτουργεί και ελέγχει τα Cookies. Παρακαλούμε ελέγξτε τις πληροφορίες ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης σας.

11. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Sonorous Limited, Gladstonos 116, floor 3rd – 4th, P.C. 3032 Limassol, Cyprus;


E-mail: info@bidonfire.com