Όροι και Προϋποθέσεις

1. Εφαρμογή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στην ιστοσελίδα www.bidonfire.com, και αφορούν στα πωλούμενα αγαθά, την πλατφόρμα διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και στις σχέσεις της εταιρείας με τους χρήστες της ιστοσελίδας.
Η παρούσα ιστοσελίδα, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες αυτής ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, συσταθείσας με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την επωνυμία «SONOROUS LIMITED», η οποία εδρεύει στην Κύπρο, οδός Γλάδστωνος αριθμός 116, Λεμεσός, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής "Εταιρεία").

2. Ορολογία

Επεξήγηση όρων ιστοσελίδας

Αντίστροφη Μέτρηση Χρονομέτρου
είναι η χρονική διάρκεια του χρονομέτρου που ξεκινά με το πρώτο χτύπημα και μηδενίζεται με κάθε νέο χτύπημα για την ίδια διάρκεια ή για μικρότερη, εφόσον το χτύπημα έγινε μέσα στην αυτή χρονική διάρκεια και πριν το χρονόμετρο φθάσει στο μηδέν
Αυτόματο Ποντάρισμα / Autobid
είναι τα πονταρίσματα που μπορεί ο κάθε χρήστης να ορίσει να γίνονται αυτόματα κατά τις δημοπρασίες
Αντικείμενο – Κινητό – Προϊόν
είναι οποιοδήποτε αντικείμενο πωλείται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αγορών της ιστοσελίδας ή δύναται να κερδηθεί μέσω των δημοπρασιών, εξαιρουμένων των Flames
Δημοπρασία
είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα με την οποία δημοπρατείται το προϊόν και στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι χρήστες με πονταρίσματα
Επισκέπτης
είναι οποιοσδήποτε περιηγείται στην ιστοσελίδα χωρίς να έχει εγγραφεί και χωρίς να θεωρείται χρήστης
Δωρεάν Flames
είναι τα Flames που έχουν αποκτηθεί δωρεάν και χωρίς αγορά και πληρωμή, με έναν από τους τρόπους που ορίζονται στους παρόντες
Ιστοσελίδα
είναι παρούσα ιστοσελίδα και κάθε άλλη ιστοσελίδα που ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην εταιρεία
Κατάσταση Ύπνου
είναι το χρονικό διάστημα για τις ώρες από 09.00.01μμ έως και 08.59.59πμ για μια δημοπρασία που δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του χρόνου διενέργειας της, δηλαδή από την έναρξη της (09.00.00πμ) έως και το πέρας του χρόνου διενέργειας δημοπρασιών (09.00.00μμ).
Κεντρικό Ρολόι
είναι το ρολόι που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα πάντοτε, σε ψηφιακή μορφή και υποδεικνύει την πραγματική ώρα
Λογαριασμός Χρήστη
είναι κατά την γενική έννοια του όρου, τα στοιχεία του χρήστη που έχει προχωρήσει σε εγγραφή, το προφίλ, ο κωδικός, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το σύνολο των Flames που διαθέτει
Μη προσωπικά στοιχεία χρήστη
είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
a. η ημερομηνία εγγραφής στην ιστοσελίδα ενός χρήστη,
b. οι κατηγορίες Δημοπρασιών ανά προϊόν στις οποίες έχει συμμετέχει ο χρήστης,
c. τα προϊόντα που έχει κερδίσει σε Δημοπρασία ή αγοράσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα ο χρήστης,
d. τα πονταρίσματα που έχουν γίνει από έναν χρήστη
e. η ώρα της ημέρας που ο χρήστης είναι συνήθως ενεργός στην ιστοσελίδα.
Νικητήριο Ποντάρισμα
είναι η αξία που έφθασε το δημοπρατηθέν προϊόν με το τελευταίο ποντάρισμα όταν το χρονόμετρο έφτασε στο μηδέν
Νικητής Παίκτης
είναι ο χρήστης που πραγματοποίησε το τελευταίο ποντάρισμα του κέρδισε την δημοπρασία
Πακέτα Flames
είναι πακέτα ηλεκτρονικών νομισμάτων της πλατφόρμας, Credits, τα οποία οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν ή να κερδίσουν
Παραγγελία
είναι η συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας, για την προμήθεια ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή προϊόντων.
Ποντάρισμα
είναι η ενέργεια κατά την οποία ο χρήστης ποντάρει Flames (ένα ή περισσότερα) σε μια ενεργή δημοπρασία (με αυτόματο ή χειρόκινητο τρόπο).
Πληρωμένα Flames
είναι τα Flames που ο χρήστης έχει αγοράσει ή κερδίσει και βρίσκονται στον λογαριασμό του.
Τύπος Προϊόντος
είναι οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα προϊόντα της δημοπρασίας και οι οποίες είναι: Platinum Product', 'Gold Product', 'Silver Product' or 'Novelty Product'.
Χρήστης
είναι οποιοσδήποτε έχει πραγματοποιήσει την εγγραφή του στην ιστοσελίδα.
Χρονόμετρο
είναι το ρολόι που μετράει αντίστροφα μετά από κάθε χτύπημα για ορισμένη διάρκεια και μέχρι να φθάσει το μηδέν, αν και εφόσον δεν επακολουθεί άλλο χτύπημα χρήστη
Bid On Fire
είναι η ονομασία και η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας που διαχειρίζεται η Εταιρεία
Οι εκπτώσεις μου
είναι το σύνολο των Flames που χρησιμοποιήθηκαν από χρήστες στις δημοπρασίες τις οποίες όμως δεν κέρδισαν
Flames / Credits
είναι το ηλεκτρονικό νόμισμα της πλατφόρμας, το οποίο μπορούν οι εγγεγραμμένοι χρήστες να αγοράσουν, ή να κερδίσουν και το οποίο χρησιμοποιείται για την συμμετοχή στις δημοπρασίες.
Σημειώνεται ότι οι έννοιες credits και flames, κατά τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και αναφέρονται στους παρόντες, είναι απολύτως ταυτόσημες.
Fireshop / E-shop
είναι το κατάστημα ηλεκτρονικών αγορών της ιστοσελίδας
Fire Bids
είναι τα χειροκίνητα πονταρίσματα που μπορεί κάθε εγγεγραμμένος χρήστης να πραγματοποιήσει στις διαθέσιμες δημοπρασίες

3. Εισαγωγικά

3.1 Παρεχόμενες Υπηρεσίες – Περιεχόμενο Ιστοσελίδας
Η εταιρεία δια της παρούσας ιστοσελίδας παρέχει:
α. Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών,
β. Πλατφόρμα πώλησης κινητών αντικειμένων, προϊόντων τεχνολογίας κ.λπ.
Τα ως άνω αποτελούν το κύριο αντικείμενο και τον σκοπό της εταιρείας.

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη για να παρέχει στην αγορά προϊόντα μέσω πώλησης του ηλεκτρονικού καταστήματος και για να παρέχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα σε όσους χρήστες το επιθυμούν να συμμετέχουν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες.

3.2 Ημερομηνία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων (ενημέρωση περί τροποποίησης)
Η ημερομηνία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα εμφανίζεται στο τέλος αυτών κατά την τελευταία τροποποίηση τους. Σε περίπτωση τροποποίησης (σύμφωνα και με όσα κατωτέρω εκτίθενται) η εταιρεία θα ενημερώνει του χρήστες για τις αλλαγές με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στους παρόντες.

3.3 Οι σχέσεις των χρηστών με την εταιρεία
Πραγματοποιώντας εγγραφή στην ιστοσελίδα, αποκτάται η ιδιότητα του χρήστη. Όλοι οι χρήστες τις ιστοσελίδας, πρέπει να συμφωνήσουν με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, έχοντας αναγνώσει και κατανοήσει αυτούς πλήρως, και οι οποίοι αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις της εταιρείας και του χρήστη, στα πλαίσια λειτουργίας αυτής της ιστοσελίδας και των συνδεδεμένων παροχών και σκοπών της εταιρείας.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις έχουν εφαρμογή σε όλες τις χώρες στις οποίες λειτουργεί η ιστοσελίδα. Η εγγραφή στην ιστοσελίδα και η χρήση της, από τον εκάστοτε χρήστη ισοδυναμεί με την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Οι αυτοί όροι και προϋποθέσεις αποτελούν έγκυρη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη. Ο χρήστης πραγματοποιώντας την εγγραφή του στην ιστοσελίδα, θεωρείται άνευ άλλου, ότι έχει λάβει γνώση και έχει κατανοήσει πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις, ότι συμφωνεί με αυτούς και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Αν ο χρήστης παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους των παρόντων, η εταιρεία διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να του απαγορεύσει την είσοδο στην ιστοσελίδα της εταιρείας και την χρήση της. Αν κάποιος χρήστης, λόγω παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων, απαγορευθεί από την είσοδο και χρήση της ιστοσελίδας, δεν διατηρεί το δικαίωμα έναντι της εταιρείας, από τα αγορασμένα flames του, από προϊόντα που έχει κερδίσει στις δημοπρασίες και από προϊόντα που έχει αγοράσει από την ιστοσελίδα, και παραιτείται από κάθε δικαίωμα του, έναντι της εταιρείας, από τα τελευταία.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, μπορούν να γίνουν αποδεκτοί μόνο από πρόσωπα τα οποία λειτουργούν ατομικά και για προσωπικό τους συμφέρον και φέρουν την ιδιότητα του καταναλωτή.
Οποιοσδήποτε έχει ειδικότερη σχέση με την εταιρεία (όπως υπαλληλική, εργασιακή, διοικητική κ.α.) ή διατηρεί συμφέρον συνεργασίας με την εταιρεία (όπως προμηθευτές, παραγωγοί, συνεργάτες κ.α.), δεν μπορούν να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων που παρέχουν οι παρόντες σε βάρος της εταιρείας.

Οι παρόντες έχουν εφαρμογή στις σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα και των χρηστών της ιστοσελίδας.

3.4 Η χρήση της ιστοσελίδας, ισοδυναμεί με αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων
Με την εγγραφή στην ιστοσελίδα και την χρήση της, ο εκάστοτε χρήστης, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία λειτουργεί και διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα και τις εν γένει επαγγελματικές της δραστηριότητες, πάντοτε σε σχέση με το αντικείμενο της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία αναγνωρίζει και εφαρμόζει μόνο τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Η Εταιρεία συνιστά και προτρέπει τους χρήστες να επισκέπτονται και να διαβάζουν τακτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της ιστοσελίδας.

3.5 Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση της, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ανακοινώνοντας σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας, ότι έχει επέλθει τροποποίηση των παρόντων, και αναρτώντας άμεσα το πλήρες  τελικό κείμενο των νέων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα.
Στην περίπτωση αυτή, η ισχύς και η εφαρμογή των νέων όρων και προϋποθέσεων, θα ανακοινώνεται σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας. Η δε επιγενόμενη χρήση της ιστοσελίδας από τους (ήδη) χρήστες αυτής, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων και του συνόλου των νέων όρων και προϋποθέσεων.

3.6 Νομοθετικό Πλαίσιο
Η Εταιρεία διαχειρίζεται την ιστοσελίδα, η οποία λειτουργεί σε διάφορες χώρες. Η κάθε χώρα διέπεται από το δικό της Δίκαιο και Νομοθεσία. Η Εταιρεία διατηρεί την έδρα της στην Κύπρο. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο και εν γένει από το πνεύμα του Κυπριακού Δικαίου.

3.7 Εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφορών
Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας αυτής, και στα πλαίσια διαφωνιών και διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την λειτουργία της ιστοσελίδας, συμφωνεί από της εγγραφής του στην ιστοσελίδα, ότι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών θα είναι τα Δικαστήρια της Κύπρου και εφαρμοστέο το Κυπριακό Δίκαιο.

4. Εγγραφή χρήστη

4.1 Προϋποθέσεις εγγραφής
Για να εγγραφεί κάποιος ως χρήστης της ιστοσελίδας θα πρέπει
α. να έχει συμπληρώσει τα 18 έτη και
β. να διαθέτει την δικαιοπρακτική ικανότητα και να βρίσκεται στην πνευματική κατάσταση, όπως αυτά ορίζονται από τον νόμο, να συνάπτει συμβάσεις με την Εταιρεία.
Αν πραγματοποιηθεί εγγραφή, και ο χρήστης κατά τον χρόνο της εγγραφής του δεν πληρούσε τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε η εγγραφή του θα θεωρείται άκυρη.

4.2 Περιορισμοί - Απαγορεύσεις
Απαγορεύεται να εγγραφή ως χρήστης:
α. όποιος έχει ήδη πραγματοποιήσει μια εγγραφή στην ιστοσελίδα
β. όποιος έχει απαγορευθεί από την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας, αναφορικά με προηγούμενη εγγραφή του
γ. όποιος διαθέτει ειδικότερη σχέση με την εταιρεία ή διατηρεί συμφέροντα συνεργασίας με αυτήν
Αν πραγματοποιηθεί εγγραφή, και ο χρήστης κατά τον χρόνο της εγγραφής του πληρούσε τις ανωτέρω αρνητικές προϋποθέσεις, τότε η εγγραφή του θα θεωρείται άκυρη.

4.3 Περιορισμοί – Απαγορεύσεις σε όσους έχουν ειδικότερη σχέση με την εταιρεία
Όσοι διαθέτουν ειδικότερη σχέση με την εταιρεία, πρέπει και οφείλουν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για την σωστή διαχείριση της και την πραγμάτωση του σκοπού της.
Σε κάθε περίπτωση όμως, απαγορεύεται σε:
α. Υπάλληλο - Εργαζόμενο (κάθε είδους),
β. Διευθυντή, Διαχειριστή, Νόμιμο Εκπρόσωπο και εν γένει διοικητικό στέλεχος ή προσωπικό
γ. συγγενή α’ βαθμού των ως άνω υπαλλήλων – εργαζομένων και Διοικητικών Στελεχών της εταιρείας, η χρήση της ιστοσελίδας, ως αν ήταν τρίτοι – άσχετοι προς την εταιρεία, χρήστες της.
Κανένα από τα ως άνω αναφερόμενα και περιγραφόμενα πρόσωπα δεν δύνανται να αποδεχθούν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και η προστασία που παρέχεται μέσω αυτών (όρων και προϋποθέσεων) δεν έχει εφαρμογή στα πρόσωπα αυτά.
Η Εταιρεία, πιστεύει και εφαρμόζει τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών και δεσμεύεται να δίδει σε όλους τους χρήστες, ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, τόσο στο ηλεκτρονικό κατάστημα αγορών, όσο και στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Στα πλαίσια αυτά, απαγορεύεται η εγγραφή ως χρήστη, και η εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τα ανωτέρω αναφερόμενα και περιγραφόμενα πρόσωπα.

4.4 Μοναδική Εγγραφή
Επιτρέπεται ΜΙΑ μόνο εγγραφή για κάθε χρήστη στην ιστοσελίδα. Πολλαπλές εγγραφές για τον ίδιο χρήστη απαγορεύονται και οι περισσότερες της μιας εγγραφής θα διαγράφονται.

4.5 Όνομα Χρήστη (Username)
Κατά την πραγματοποίηση της εγγραφής, γίνεται επιλογή ονόματος χρήστη. Το όνομα χρήστη δεν θα πρέπει να είναι περιεχομένου ρατσιστικού, εξυβριστικού, χυδαίου ή σε κάθε περίπτωση αντίθετου προς τα χρηστά ήθη και την καλή πίστη, ή προσβλητικό. Το όνομα χρήστη δεν πρέπει να είναι αποπροσανατολιστικό, να χρησιμοποιείται για την παροχή συμβουλών, να παραπέμπει/προτρέπει τους λοιπούς χρήστες σε  πράξεις ή ενέργειες καθώς να έχει χαρακτήρα διαφημιστικό.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το όνομα χρήστη, το οποίο παραβιάζει τα ως άνω οριζόμενα, και σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα αυτό κατά την απόλυτη κρίση, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.

4.6 Κωδικός Χρήστη (Συνθηματικό)
Ο χρήστης κατά την πραγματοποίηση της εγγραφής του στην ιστοσελίδα, θα επιλέξει τον κωδικό χρήστη του. Ο ανωτέρω κωδικός χρήστης θα πρέπει να κρατηθεί κρυφός, με ευθύνη του χρήστη και να μην δημοσιευθεί και γνωστοποιηθεί σε τρίτα πρόσωπα. Η Εταιρεία προτρέπει τους χρήστες να δημιουργήσουν κωδικούς ασφαλείς. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη από την απώλεια του κωδικού ή την χρήση του από τρίτο πρόσωπο, που δεν είναι ο χρήστης της ιστοσελίδας.

4.7 Τοποθεσίες/Χώρες λειτουργίας της ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα αυτή λειτουργεί στις κάτωθι χώρες, και από τις οποίες γίνεται να πραγματοποιηθεί εγγραφή χρήστη:
α. Κύπρος
β. Ελλάδα

4.8 Μεταβολή ονόματος χρήστη
Ο χρήστης επιτρέπεται να αντικαταστήσει ή να αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο το όνομα χρήστη που όρισε κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα.

4.9 Υποχρέωση φύλαξης του κωδικού χρήστη
Ο χρήστης αναλαμβάνει την απόλυτη ευθύνη για την φύλαξη και αποθήκευση του κωδικού χρήστη και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση της ιστοσελίδας μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, ήτοι με την χρήση του ονόματος και κωδικού χρήστη του.

4.10 Υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η Εταιρεία επικοινωνεί με τους χρήστες μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους. Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρεία λειτουργεί με βάση χρονικό σύστημα επικοινωνίας 36 ωρών, εντός του οποίου αποστέλλει οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμεί ή οποιαδήποτε έχει ζητηθεί από τον χρήστη να αποσταλεί. Σε κάθε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η αποστολή οποιουδήποτε μηνύματος προς τον χρήστη, μετά από αλεπάλληλες προσπάθειες εκ μέρους της Εταιρείας, η ιστοσελίδα ενημερώνει ηλεκτρονικά την Εταιρεία, ότι η επικοινωνία δεν κατέστη δυνατή.
Στα πλαίσια αυτά, ο χρήστης σε κάθε περίπτωση αλλαγής της διευθύνσεως του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να ενημερώνει την εταιρεία, αντικαθιστώντας την διεύθυνση με την ισχύουσα στην ενότητα των προσωπικών του πληροφοριών. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη από πράξεις και παραλείψεις της, σε περίπτωση που ο χρήστης παραλείψει να ενημερώσει εγκαίρως την ενότητα των προσωπικών πληροφοριών σχετικά με την νέα διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

4.11 Απαγόρευση μεταβίβασης του λογαριασμού χρήστη
Ο λογαριασμός του χρήστης απαγορεύεται σε οποιαδήποτε απολύτως περίπτωση να μεταβιβαστεί σε πρόσωπο διάφορο του πραγματικού χρήστη που πραγματοποίησε την εγγραφή. Η χρήση του λογαριασμό και αντίστοιχα η χρήση της ιστοσελίδας θα πραγματοποιείται μόνο από τον χρήστη και όχι από τρίτο πρόσωπο. Εάν η εταιρεία αντιληφθεί και ανακαλύψει ότι ο λογαριασμός του χρήστη, χρησιμοποιείται από διάφορα πρόσωπα, θα προχωρήσει σε διαγραφή του λογαριασμού, με επιφύλαξη όσων ορίζονται στο ειδικότερο κεφάλαιο κατωτέρω.

4.12 Απαγόρευση χρήσης κοινών τρόπων και μέσων πληρωμής εντός της ιστοσελίδας
Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένα μέθοδο και τρόπο πληρωμής, αυτή συνδέεται άμεσα με τον λογαριασμό του. Εάν η ίδια μέθοδος και τρόπος πληρωμής παρατηρηθεί να χρησιμοποιείται και από άλλο χρήστη, τότε η Εταιρεία δικαιούται να ερευνά το ενδεχόμενο μεταβίβασης λογαριασμών, ή διπλής εγγραφής χρήστη κ.α., στα πλαίσια της παράβασης των παρόντων.

4.13 Υποχρέωση συμμόρφωσης σε περίπτωση ανάγκης επιβεβαίωσης του χρήστη (εάν ζητηθεί)
Ο Χρήστος αναγνωρίζει ότι στα πλαίσια καλής λειτουργίας της ιστοσελίδας, η Εταιρεία δύναται μέσω της ιστοσελίδας να του ζητήσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτοποίηση του. Σε κάθε περίπτωση που η Εταιρεία θα ζητήσει τέτοια επιβεβαίωση στοιχείων, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να παρέχει τα στοιχεία του, πριν να μπορέσει να προχωρήσει στην κανονική χρήση της ιστοσελίδας.
Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε επιβεβαίωση και ταυτοποίηση των στοιχείων του, όπως του ζητήθηκαν από την εταιρεία, θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία εγγράφως, εντός 15 ημερών από την ημέρα που του ζητήθηκαν οι πληροφορίες επιβεβαίωσης και ταυτοποίησης μέσω της διεύθυνσης support@bidonfire.com
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα προχωρά σε διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη αφού προηγουμένως ακυρώσει όλες τις εκκρεμείς ενέργειες του, αναφορικά με αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα και από αντικείμενα που κέρδισε σε δημοπρασίες, και συγκεκριμένα:
- με επιστροφή των χρημάτων που ήδη κατέβαλε για αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα και
- με επιστροφή χρημάτων για τυχόν έξοδα που κατέβαλε σε δημοπρασία την οποία κέρδισε κι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση του κερδηθέντος αντικειμένου.
Οι δύο ως άνω ενέργειες εκ μέρους της εταιρείας δεν τυγχάνουν εφαρμογής, σε κάθε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και σε περίπτωση συμπαιγνίας, σύμφωνα και με όσα λεπτομερώς ορίζονται στα ειδικότερα κεφάλαια των παρόντων.

4.14 Διαγραφή λογαριασμού χρήστη
Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει τον λογαριασμό του και να διαγράψει αυτόν, μπορεί να το κάνει μέσω της ειδικής επιλογής που βρίσκεται στην ενότητα των προσωπικών πληροφοριών της ιστοσελίδας.
Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον υπάρχουν εκκρεμείς αγορές, αποστολές και δημοπρασίες, ο χρήστης δεν θα μπορέσει να προχωρήσει σε διαγραφή του λογαριασμού του μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση αυτών.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ο χρήστης, παρά τον περιορισμό της ανωτέρω παραγράφου επιθυμεί να προχωρήσει σε διαγραφή του λογαριασμού του παρά την ύπαρξη εκκρεμοτήτων ως ανωτέρω αναφέρονται, τότε πρέπει να αποστείλει μήνυμα προς την Εταιρεία με το αίτημα του αυτό, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας, ή μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία παραλαμβάνει το αίτημα, ενημερώνει τον χρήστη, ότι εφόσον προχωρήσει σε διαγραφή του λογαριασμού του, θα ακυρωθούν αυτόματα όλες οι εκκρεμείς αποστολές, προσφορές και άλλες εκκρεμότητες του, χωρίς να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Εταιρείας για επιστροφή χρημάτων από τις αγορές του, για ολοκλήρωση της αποστολής εκ μέρους της Εταιρείας και εν γένει για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Εφόσον ο χρήστης απαντήσει εκ νέου θετικά στο τελευταίο ως άνω μήνυμα της Εταιρείας, η τελευταία προχωρά σε οριστική διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη και σε ακύρωση τυχόν εκκρεμοτήτων.

4.15 Συνέπειες διαγραφής λογαριασμού
Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί την διαγραφή του λογαριασμού του και προχωρήσει στην διαγραφή αυτή, τότε θεωρείται ότι επιθυμεί και την λήξη οποιασδήποτε σχέσης με την Εταιρεία και όλων όσων ενεργειών και πληροφοριών συνδέονται με τον λογαριασμό του.
Για το λόγο αυτό, ο χρήστης πριν προχωρήσει σε διαγραφή του λογαριασμού του, θα πρέπει να λάβει υπόψιν του και τις ακόλουθες συνέπειες:
α. τυχόν αγορές που έχει πραγματοποιήσει ή προσφορές για αγορά συνεπεία νίκης σε δημοπρασία, για τις οποίες όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του τιμήματος τους, ακυρώνονται και ο χρήστης παραιτείται από κάθε δικαίωμα από αυτές, ως αν δεν επιθυμούσε την αγορά τους
β. η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη και το κινητό του τηλέφωνο τίθενται σε ειδική λίστα διαγραμμένων λογαριασμών.
Η λίστα αυτή και τα στοιχεία των διαγραμμένων λογαριασμών ανανεώνεται κάθε 28 μέρες και τα στοιχεία διαγράφονται πλήρως από τα αρχεία της ιστοσελίδας.

4.16 Ανάκτηση διαγραμμένου λογαριασμού
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι ο πλέον (πρώην) χρήστης, ενδέχεται να επιθυμεί την επαναφορά και ανάκτηση του λογαριασμού του, μετά την διαγραφή του.
Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@bidonfire.com
Στην περίπτωση που ο χρήστης ζητήσει την ανάκτηση του λογαριασμού του, τότε θεωρείται ότι εκ νέου αποδέχεται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Σημειωτέον ότι σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για ανάκτηση λογαριασμού, επί της οποίας προηγήθηκε αίτημα του χρήστη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του όρου 4.14 των παρόντων, ο λογαριασμός επαναφέρεται, πλην όμως ο χρήστης συνεχίζει να μην διατηρεί κανένα απολύτως δικαίωμα από όλες τις ακυρωθείσες εκκρεμότητες κατά την διαγραφή του λογαριασμού του.

4.17 Περιορισμοί ανάκτησης λογαριασμού
Η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την ανάκτηση διαγραμμένου λογαριασμού, εφόσον ο χρήστης έχει προχωρήσει στο παρελθόν σε διαγραφή και ανάκτηση του λογαριασμού του, περισσότερες από μια φορές.

5. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εταιρείας

5.1 Δικαιώματα

5.1.1 Ως προς τον λογαριασμό χρήστη

5.1.1.1 Δικαίωμα αντικατάστασης και αλλαγής ονόματος χρήστη

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε το όνομα εγγραφής οποιοδήποτε από τους χρήστες της ιστοσελίδας, εφόσον αυτό (όνομα) παραβιάζει τα ειδικότερα οριζόμενο στο άρθρο των παρόντων.
Εάν η Εταιρεία, διαπιστώσει ότι το όνομα χρήστη έχει επιλεγεί επί σκοπώ κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 4.5 των παρόντων, τότε διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει στο σύνολο του τον λογαριασμό του αντίστοιχου χρήστη.

5.1.1.2 Δικαίωμα επιβεβαίωσης στοιχείων χρήστης και ταυτοποίησης τους

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβεβαίωση και να προχωρήσει σε ταυτοποίηση των στοιχείων οποιουδήποτε χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε αιτία κατά την απόλυτη κρίση της.
Η εφαρμογή του δικαίωμα αυτού της εταιρείας, οδηγεί τον λογαριασμό του χρήστη σε προσωρινή αναστολή, και αντίστοιχα σε προσωρινή αναστολή τίθενται και όλες οι δραστηριότητες του χρήστη, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.
Στα πλαίσια αυτού του δικαιώματος της Εταιρείας, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από οποιονδήποτε χρήστη να αποστείλει φωτοαντίγραφο ενός αποδεικτικού της ταυτότητας του (όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.), αποδεικτικού της διεύθυνσης κατοικίας του ή και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου κρίνει αναγκαίο για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης.

5.1.2 Ως προς την Αναστολή λογαριασμού

5.1.2.1 Δικαίωμα Αναστολής λογαριασμού χρήστη

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει οποτεδήποτε τον λογαριασμό οποιουδήποτε χρήστη, σε περιπτώσεις παραβίασης των παρόντων μεταξύ των οποίων και σε κάθε περίπτωση όπου ο χρήστης:
a. Δημιουργεί περισσότερους του ενός λογαριασμούς στην ιστοσελίδα
b. Χρησιμοποιεί περισσότερους λογαριασμούς για να συμμετέχει στις δημοπρασίες
c. Επιτρέπει σε τρίτα πρόσωπα να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του και να ποντάρουν στις δημοπρασίες
d. Χρησιμοποιεί παράνομες, ανήθικες ή άδικες προς τους λοιπούς χρήστες μεθόδους για να κερδίσει στις δημοπρασίες
e. Αρνείται με οποιοδήποτε τρόπο την αποδοχή και εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

5.1.2.2 Δικαίωμα Αναστολής λογαριασμού χρήστη – Ταυτοποίηση στοιχείων

Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο έχουν εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις που η Εταιρεία έχει ζητήσει από τον χρήστη την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων του, μέσω της αποστολής σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, και εφόσον ο χρήστης δεν έχει ικανοποιήσει το αίτημα της Εταιρείας και δεν έχει στείλει τα απαραίτητα έγγραφα, εντός 15 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος της Εταιρείας.
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, για αόριστο χρόνο να:
a. ακυρώσει τυχόν αποδοχές αγοράς προϊόντων από τον χρήστη,
b. αναστείλει προσωρινά ή κα να διαγράψει τον λογαριασμό του χρήστη,
c. απαγορεύσει στον χρήστη να αγοράσει πακέτα Flames,
d. απαγορεύσει στον χρήστη να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στις δημοπρασίες
e. προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνεται σκόπιμη κατά την γνώμη της Εταιρείας σε βάρος του χρήστη.

5.1.3 Δικαίωμα άρνησης επικοινωνίας με πρόσωπα που δεν αποτελούν τον χρήστη κάθε λογαριασμού

Η Εταιρεία θα επικοινωνεί και θα συζητά για τον λογαριασμό κάθε χρήστη, μόνον με τον χρήστη που είναι εγγεγραμμένος και το όνομα του αντιστοιχεί στον λογαριασμό.
Η Εταιρεία έχει ήδη θέσει ως περιορισμό, ότι ο κάθε λογαριασμός θα αντιστοιχεί και θα χειρίζεται από έναν συγκεκριμένο χρήστη.
Η Εταιρεία δεν θα επικοινωνεί και δεν θα συζητά οποιονδήποτε λογαριασμό, με πρόσωπα τα οποία δεν είναι ο εγγεγραμμένος χρήστης και ο κάτοχος του λογαριασμού.

5.1.4 Δικαίωμα περιορισμού των λογαριασμό ανά οικογένεια – νοικοκυριό – συγκατοίκους

Η Εταιρεία, ελέγχει τακτικά τα αρχεία και τα στοιχεία όλων των δημοπρασιών.
Η Εταιρεία αντιμετωπίζει τα συμβάντα συμπαιγνίας και εξαπάτησης της Εταιρείας πολύ σοβαρά.
Για το λόγο αυτό, πρόσωπα τα οποία ανήκουν στο ίδιο οικογενειακό περιβάλλον, στο ίδιο νοικοκυριό ή είναι συγκάτοικοι και διαμένουν στην ίδια οικεία, δεν πρέπει να συμμετέχουν και να ποντάρουν στην ίδια δημοπρασία, καθώς αυτό μπορεί να θεωρηθεί από την Εταιρεία συμπαιγνία και προσπάθεια εξαπάτησης της εταιρείας.
Στο βαθμό αυτό, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει τους αριθμούς των λογαριασμών που μπορούν να ανοίξουν τα κοινά μέλη μιας οικογένειας, νοικοκυριού ή συγκατοίκων.

5.1.5 Δικαίωμα έρευνας σχετικά με την πιθανότητα συμπαιγνίας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε έρευνα οποιασδήποτε δημοπρασίας, για να βρει στοιχεία περί τέλεσης ή προσπάθειας τέλεσης συμπαιγνίας και απάτης κατά της Εταιρείας.

5.1.6 Δικαίωμα επανεκκίνησης μιας δημοπρασίας, σε περίπτωση που διαπιστωθεί συμπαιγνία

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε επανεκκίνηση οποιασδήποτε δημοπρασίας, εφόσον βρεθούν στοιχεία και η Εταιρεία θεωρεί ότι έχει υπάρξει συμπαιγνία.

5.1.7 Δικαίωμα αλλαγής του χρόνου διενέργειας δημοπρασιών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ώρες κατά τις οποίες διενεργούνται οι δημοπρασίες, οποτεδήποτε. Επίσης μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την διάρκεια διενέργειας των δημοπρασιών.
Οι παραπάνω αλλαγές θα συνοδεύονται πάντα από ενημέρωση των χρηστών σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας, και ειδικότερα στα στοιχεία της εκάστοτε δημοπρασίας.

5.1.8 Δικαίωμα ακύρωσης δημοπρασίας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε δημοπρασία σε οποιοδήποτε χρόνο, ακόμη και πριν αυτή ξεκινήσει.
Οι λόγοι που θα οδηγήσουν στην εταιρεία να ασκήσει το δικαίωμα της αυτό, αντιστοιχούν σε περιπτώσεις όπου η δημοπρασία:
a. έχει χαρακτηριστεί με τεχνικό πρόβλημα
b. έχει δεχθεί επίθεση η ιστοσελίδα.
Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που ακυρώνεται δημοπρασία που έχει ήδη διενεργηθεί, να επιστρέψει όλα τα Flames που χρησιμοποιήθηκαν.
Σε κάθε περίπτωση που η Εταιρεία ακυρώσει μια δημοπρασία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, τότε κατά την διακριτική της ευχέρεια δύναται:
a. να επιστρέψει όλα ή μέρος των Flames που χρησιμοποιήθηκαν και ξοδεύτηκαν κατά την δημοπρασία
b. να προχωρήσει σε επανεκκίνηση της δημοπρασίας
Σε κάθε περίπτωση που εκτός των ανωτέρω αναφερομένων, η Εταιρεία διαπιστώσει και την ύπαρξη στοιχείων που υποδεικνύουν ότι υπάρχει συμπαιγνία, τότε διατηρεί και όλα τα δικαιώματα της όπως ανωτέρω αναφέρονται.

5.1.9 Δικαίωμα τροποποίησης του ορίου νικών στις Δημοπρασίες

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το όριο νικών κάθε χρήστη, ως προς το ύψος του, την σχέση του με τον τύπο των προϊόντων και το χρονικό διάστημα εντός του οποίο τοποθετείται το όριο, ελεύθερα κατά την επιλογή της και οποτεδήποτε.
Τυχόν τέτοια τροποποίηση θα εμφανίζεται στον αντίστοιχο όρων των παρόντων, ο οποίος θα τροποποιείται εξίσου και οι χρήστες θα λαμβάνουν ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας περί της τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων.

5.1.10 Δικαίωμα κράτησης του προϊόντος δημοπρασίας που κερδήθηκε και μη πώλησης του, σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της πληρωμής από τον νικητή χρήστη

Με επιφύλαξη όσων κατωτέρω ορίζονται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νικητής χρήστης μιας δημοπρασίας δεν προχωρήσει σε πληρωμή του προϊόντος που κέρδισε από δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε, εάν ο χρήστης που κέρδισε μια δημοπρασία, δεν προχωρήσει εντός του χρονικού ορίου σε αγορά του προϊόντος και σε καταβολή του τιμήματος του, τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα:
a. να κρατήσει το προϊόν στην κυριότητα της και να αρνηθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη πρόταση του νικητή χρήστη για αγορά του
b. να επαναδιαθέσει το προϊόν σε δημοπρασία, ή να το πωλήσει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αγορών της, ή να πράξει οτιδήποτε άλλο επιθυμεί με τον προϊόν
c. να μην επιστρέψει στον νικητή χρήστη τα Flames που χρησιμοποίησε κατά την διενέργεια της δημοπρασίας μέσω τον πονταρισμάτων του.

5.1.11 Δικαίωμα επανεκκίνησης της δημοπρασίας σε περίπτωση επίθεσης κατά της ιστοσελίδας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε επανεκκίνηση της δημοπρασίας σε περίπτωση που η ιστοσελίδα δεχθεί επίθεση.

5.1.12 Δικαίωμα άρνησης απάντησης στους χρήστες σε περίπτωση προβολής ενστάσεων σε σχέση με τεχνικά προβλήματα

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα τεχνικά ή ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας και αναφορικά με τα πονταρίσματα που έχει γίνει.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, δεν υποχρεούται να απαντήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο να αποζημιώσει τον χρήστη, ο οποίος ισχυρίζεται ότι λόγο τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την δημοπρασία δεν κατάφερε να κερδίσει αυτήν, και ότι αν αυτά τα προβλήματα δεν υπήρχαν θα είχε κερδίσει. Αντίστοιχα ο χρήστης στις παραπάνω περιπτώσεις δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα σε βάρος της Εταιρείας, ούτε και στο προϊόν της εκάστοτε δημοπρασίας.

5.1.13 Δικαίωμα εφαρμογής δοκιμαστικών αλλαγών, στον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας και στις παρεχόμενες υπηρεσίες

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των οριζομένων κατωτέρω και σε κάθε περίπτωση που πραγματοποιεί αλλαγές στην ιστοσελίδα.
Τέτοιες αλλαγές είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
a. αλλαγές στην διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα
b. αλλαγές στις παρεχόμενες εκπτώσεις
c. λοιπές αλλαγές σε σχέση με τη διαδικασία διενέργειας των δημοπρασιών
Η ανωτέρω λίστα, περιγράφει ενδεικτικά τις αλλαγές που μπορεί να πραγματοποιήσει η Εταιρεία στην ιστοσελίδα, και οι οποίες θα γίνονται για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικότερα της εμπειρίας του χρήστη.
Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να παρέχει εμπεριστατωμένες πληροφορίες για τις αλλαγές αυτές, εφόσον γίνονται δοκιμαστικά.
Οι αλλαγές αυτές και γενικότερα η προσπάθεια για βελτίωση της ιστοσελίδας λαμβάνει χώρα καθημερινά. Σε περίπτωση που η Εταιρεία θέλει να προχωρήσει σε δοκιμαστική εφαρμογή κάποιων αλλαγών, μπορεί να εφαρμόσει αυτές, σε μια ομάδα τυχαία επιλεγμένων η μη χρηστών:
a. για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και
b. με επαρκή έλεγχο και εποπτεία, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι λοιποί χρήστες εκτός της επιλεγμένης ομάδας, δεν αντιμετωπίζονται μειονεκτικά.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να απαντήσει σε χρήστες, οι οποίες βρίσκονται εκτός των επιλεγμένων ομάδων (ως άνω περιγράφονται) και οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι εφαρμοζόμενες κατά την δοκιμαστική περίοδο αλλαγές, επιφέρουν σε βάρος του βλαπτικά αποτελέσματα.

5.1.14 Καμία ευθύνη της Εταιρείας για τα ανωτέρω δικαιώματα της

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν βλάβη που δύναται να προκύψει σε βάρος χρηστών ή τρίτων προσώπων, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων της που προβλέπονται ως ανωτέρω.

5.1.15 Δικαίωμα τροποποίησης του χρονικού ορίου ισχύος εκπτώσεων και προσφορών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και ελεύθερα την χρονική ισχύ τυχόν κουπονιών εκπτώσεως και άλλες προσφορών που παρέχει, ενημερώνοντας τους χρήστες για την αλλαγή αυτήν, και πάντοτε με βάση τις παρακάτω υποχρεώσεις της.

5.1.16 Δικαιώματα στα πλαίσια της διαδικασίας προστασίας αγοραστή

5.1.16.1 Δικαίωμα ενεργοποίησης διαδικασίας προστασίας αγοραστή

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει την διαδικασία της προστασίας αγοραστή, υπέρ οποιουδήποτε χρήστη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται κατωτέρω στο ειδικότερο κεφάλαιο.
Η Εταιρεία υποχρεούται να εξασκεί το δικαίωμα της που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, ως απόρροια της υποχρέωσης της να συμπεριφέρεται ειλικρινώς, σύμφωνα και με την παρ. 5.2.1 των παρόντων.

5.1.16.2 Δικαίωμα παρακράτησης προϊόντος που αγοράστηκε ή κερδήθηκε σε δημοπρασία στα πλαίσια της διαδικασίας προστασίας αγοραστή

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει και να «παγώσει» προσωρινά οποιαδήποτε αγορά έγινε από το ηλεκτρονικό κατάστημα αγορών, ή αγορά που έγινε μετά από νίκη σε δημοπρασία, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία προστασίας του αγοραστή, και εφόσον ο χρήστης αρνείται ή δεν έχει αποστείλει ακόμη τα έγγραφα ταυτοποίησης που του έχουν ζητηθεί από την Εταιρεία για χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημερών.

5.1.16.3 Δικαίωμα ακύρωσης συμβολαίου αγοράς

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε συμβόλαιο έχει συναφθεί μεταξύ αυτής και κάποιου χρήστη, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία προστασίας αγοραστή, και ο χρήστης υπέρ του οποίου αυτή ενεργοποιήθηκε, αρνείται να αποστείλει τα έγγραφα ταυτοποίησης που του έχουν ζητηθεί ή από τα έγγραφα που έχει αποστείλει δεν προκύπτει η ταυτοποίηση του

5.1.16.4 Δικαίωμα παραλαβής και επεξεργασίας δεδομένων στα πλαίσια της διαδικασίας προστασίας αγοραστή

Στα πλαίσια των δικαιωμάτων της Εταιρεία και της διαδικασίας προστασίας αγοραστή, η Εταιρεία δύναται να ζητά από τους χρήστες έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητα τους.
Το δικαίωμα αυτό της Εταιρείας, επιτρέπει στην τελευταία να ασκεί έλεγχο και εποπτεία στις δραστηριότητες που λαμβάνουν στην ιστοσελίδα της. Επιπρόσθετα το δικαίωμα αυτό της Εταιρείας ασκείται στα πλαίσια των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και με σκοπό να βοηθηθούν οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωσης ύπαρξης τυχόν αδικημάτων.
Η Εταιρεία λαμβάνει τα ως αποδεικτικά έγγραφα που ζητά για την ταυτοποίηση και τα επεξεργάζεται σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην Πολιτική Απορρήτου.

5.2 Υποχρεώσεις

5.2.1 Υποχρέωση ειλικρινούς συμπεριφοράς

Η Εταιρεία λειτουργεί την ιστοσελίδα, με σκοπό όλοι οι χρήστες να έχουν την δυνατότητα να μετέχουν στις δημοπρασίες με ίσες ευκαιρίες. Όλες οι διαφημίσεις της Εταιρείας για την ιστοσελίδα και τις δημοπρασίες που διενεργούνταν δεν θα έχουν ως στόχο να παραπλανούν το κοινό και θα περιγράφουν με ακρίβεια τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία και η ιστοσελίδα.
Με την ιστοσελίδα η Εταιρεία, στοχεύει στο να παρέχει στους χρήστες την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά την περιήγηση και κατά την συμμετοχή σε όλες τις υπηρεσίες.
Η υποχρέωση της Εταιρείας να φέρεται με ειλικρίνεια είναι ευρεία έννοια και σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να φαίνεται ότι η εταιρεία δεν τηρεί την υποχρέωση αυτή, ιδίως όταν πραγματοποιεί αλλαγές στην ιστοσελίδα, οι οποίες εφαρμόζονται σε μια συγκεκριμένα ομάδα χρηστών, σύμφωνα και με όσα ανωτέρω ορίζονται.
Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία, σύμφωνα και με όσα ανωτέρω αναφέρονται δεν παραβιάζει πραγματικά την υποχρέωση που προκύπτει από την παρούσα παράγραφο.

5.2.2 Υποχρέωση εξασφάλισης της μη επέμβασης της Εταιρείας στις δημοπρασίες

Η Εταιρεία υποχρεούται και εξασφαλίζει στους χρήστες, ότι κανένα μέλος της, κανένας υπάλληλος, και κανένας ο οποίος έχει συμφέρονται από την συνεργασία του με την Εταιρεία, δεν μετέχει στις δημοπρασίες, και δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα αυτής με κανέναν απολύτως τρόπο.

5.2.3 Υποχρεώση Παρακολούθησης της Ιστοσελίδας και έρευνας για συμπαιγνία

Η Εταιρεία οφείλει να παρακολουθεί και να ελέγχει αποτελεσματικά την ιστοσελίδα, αναφορικά με τον ορθό τρόπο λειτουργίας της, και κυρίως να ερευνά τυχόν περιπτώσεις συμπαιγνίας κατά τις δημοπρασίες.

5.2.4 Υποχρέωση ενημέρωσης των χρηστών, σε περίπτωση επανεκκίνησης δημοπρασίας

Εάν η Εταιρεία διαπιστώσει ότι η νίκη σε μια δημοπρασία έγινε ως αποτέλεσμα συμπαιγνίας ή επίθεσης που πραγματοποιήθηκε κατά της ιστοσελίδας, υποχρεούται να ενημερώσει τους χρήστες που συμμετείχαν και πόνταραν στην δημοπρασία, αναφορικά με διαδικασία της επανεκκίνησης της δημοπρασίας και τα νέα στοιχεία διενέργειας της.

5.2.5 Υποχρέωση διενέργειας δημοπρασιών και παράδοσης των προϊόντων που κερδήθηκαν από αυτές

Οι δημοπρασίες που διενεργεί η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας, αποτελούν προσκλήσεις προς τους χρήστες για συμμετοχή σε αυτές, και για την νίκη και απόκτηση του προϊόντος της εκάστοτε δημοπρασίας. Όταν η εκάστοτε δημοπρασία ολοκληρωθεί, ο χρήστης αποδεχθεί το προϊόν και πληρώσει την αξία του, καθώς και όταν η εταιρεία αποδεχθεί την αγορά αυτή, τότε η τελευταία υποχρεούται να παραδώσει το προϊόν στο χρήστη που κέρδισε την δημοπρασία.

5.2.6 Υποχρέωση πώλησης του προϊόντος που κερδήθηκε σε δημοπρασία στον νικητή χρήστη

Η Εταιρεία υποχρεούται να αποδεχθεί την πρόταση του νικητή της δημοπρασίας να αγοράσει το προϊόν που κέρδισε, στην τιμή την οποία το κέρδισε. Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση αυτή της Εταιρεία, βρίσκεται σε συνάρτηση με την υποχρέωση του χρήστη να πραγματοποιήσει προσηκόντων τις πληρωμές για το προϊόν που κέρδισε.
Εξαίρεση στην παρούσα υποχρέωση της Εταιρείας, αποτελεί η διαπίστωση ότι τελέστηκε συμπαιγνία κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, ή ότι η νίκη ήταν αποτέλεσμα επίθεσης κατά της ιστοσελίδας.
Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί την πρόταση του νικητή χρήστη για αγορά του προϊόντος, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη της για αποζημίωση του χρήστη.

5.2.7 Υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας προστασίας αγοραστή

Η Εταιρεία υποχρεούται εντός 48 ωρών από την ενεργοποίηση της διαδικασίας προστασίας αγοραστή να την ολοκληρώσει και να αποδεσμεύει τον λογαριασμό του χρήστη, υπέρ του οποίου ενεργοποιήθηκε η διαδικασία, εφόσον ο χρήστης ακολουθήσει την διαδικασία που θα του υποδείξει η Εταιρεία για την ολοκλήρωση της.

6. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Χρήστη

6.1 Δικαιώματα

6.1.1 Δικαίωμα του χρήστη για πληροφόρηση, σε περίπτωση που η Εταιρεία θεωρεί ότι υπάρχει συνομωσία

Ο χρήστης πληροφορείται από την Εταιρεία, σε κάθε περίπτωση που η τελευταία θεωρεί ότι υπάρχει συνομωσία στα πλαίσια κάποιας δημοπρασίας. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες από την Εταιρεία, σχετικά με τους λόγους που έλαβε την ειδοποίηση αυτή. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να αμφισβητηθεί από τον χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε κατωτέρω ειδικότερη παράγραφο.

6.1.2 Δικαίωμα του χρήστη να αρνηθεί την εφαρμογή και αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

Σε οποιοδήποτε χρόνο, ήτοι ακόμη και από την πραγματοποίηση της εγγραφής ενός χρήστη στην ιστοσελίδα, έως και κατά τη διάρκεια της, αλλά πάντως πριν από την επιλογή του χρήστη να απενεργοποιήσει και να διαγράψει τον λογαριασμό του, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
Η επιθυμία αυτή και το αντίστοιχο δικαίωμα του χρήστη, μπορεί να δηλωθεί κατά την προσπάθεια εγγραφής του στην ιστοσελίδα, με την επιλογή άρνησης αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων, και εφόσον έχει ήδη πραγματοποιήσει εγγραφή και χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της από τον χρήστη, με έγγραφη δήλωση (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.α.) προς την εταιρεία, στην οποία ο χρήστης θα αναπτύσσει την επιθυμία και την ενάσκηση του δικαιώματος του αυτού.
Στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν μπορεί να επιτρέψει σε κανέναν την χρήση της ιστοσελίδας και αντίστοιχα των υπηρεσιών που παρέχει, εφόσον δεν γίνονται αποδεκτοί οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς δεν θα υπάρχει εξασφάλιση, ούτε των δικαιωμάτων της εταιρείας, ούτε του εκάστοτε χρήστη, ούτε και των λοιπών χρηστών της ιστοσελίδας.
Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν που ο χρήστης θα επικαλεστεί και θα ασκήσει το δικαίωμα του αυτό, η εταιρεία, στην πρώτη περίπτωση (άρνηση αποδοχής), δεν κάνει δεκτό το αίτημα εγγραφής στην ιστοσελίδα και δημιουργίας λογαριασμού, και στην δεύτερη περίπτωση (μεταγενέστερη άρνηση εφαρμογής), θέτει τον λογαριασμό του χρήστη σε αναστολή, και κατ’ εφαρμογή όσων ορίζονται λεπτομερώς στους παρόντες, προχωρά σε διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη.

6.1.3 Δικαίωμα επιστροφής ελαττωματικού που αγοράστηκε από δημοπρασία

Τα παρακάτω περιγράφουν την διαδικασία και το δικαίωμα του χρήστη που κέρδισε κάποια δημοπρασία, αγόρασε το προϊόν και το τελευταίο ήταν ελαττωματικό κατά την παράδοση του.

Αρχικά ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία μέσω της ειδικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα, ή μέσω email στην διεύθυνση support@bidonfire.com πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια για επιστροφή του προϊόντος.

Κατά την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να αποστείλει στην εταιρεία:
a. ολόκληρο το προϊόν στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε ακριβώς,
b. την συσκευασία στην οποίο παρέλαβε το προϊόν
c. τυχόν συνοδευτικά έγραφα του προϊόντος που έλαβε κατά την παράδοση του.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσο ειδικότερα αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 περί του τρόπου λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος αγορών.

6.1.4 Δικαίωμα επιστροφής των Flames και το χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε μια δημοπρασία, εφόσον αυτή ακυρωθεί και γίνει επανέναρξη της

Σε περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει, για σημαντικό λόγο (όπως η περίπτωση επίθεσης κατά της ιστοσελίδας) να ακυρώσει μια δημοπρασία που ολοκληρώθηκε και να προχωρήσει σε επανέναρξη της, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να του επιστραφούν τα Flames που χρησιμοποίησε στα πονταρίσματα του κατά την δημοπρασία, και σε περίπτωση που ο νικητής χρήστης προχώρησε ήδη σε αγορά του προϊόντος που κέρδισε, διατηρεί το δικαίωμα για επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε.
Στην περίπτωση αυτή, δεν επιστρέφονται τα δωρεάν Flames που χρησιμοποίησε ο χρήστης κατά την δημοπρασία.

6.1.5 Δικαίωμα αγοράς προϊόντος που κερδήθηκε σε δημοπρασία στην τιμή κλεισίματος

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αιτείται την αγορά του προϊόντος που κέρδισε από μια δημοπρασία, της οποίας ήταν ο νικητής χρήστης. Το δικαίωμα αυτό του χρήστη, συνοδεύεται από την υποχρέωση της Εταιρείας να αποδεχθεί την πρόταση του νικητή χρήστη για αγορά του προϊόντος.
Το δικαίωμα αυτό του χρήστη και η συνακόλουθη υποχρέωση της Εταιρείας, αφορούν στην αγορά και την αποδοχή της αγοράς στην τιμή κλεισίματος του προϊόντος που προέκυψε από την δημοπρασία.

6.1.6 Δικαίωμα αποδέσμευσης του λογαριασμού χρήστη και ολοκλήρωσης της διαδικασίας προστασίας αγοραστή

Παράλληλα προς την υποχρέωση της Εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 5.2.7 των παρόντων, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από την Εταιρεία να αποδεσμεύσει τον λογαριασμό του και να άρει τυχόν παρακρατήσεις προϊόντων που έχει αγοράσεις ή αγοράσει μετά από νίκη σε δημοπρασία, εντός 48 ωρών, εφόσον έχει αποστείλει στην Εταιρεία τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα που του έχουν ζητηθεί στα πλαίσια της διαδικασία προστασίας αγοραστή και έχει γίνει η ταυτοποίηση του.

6.2 Υποχρεώσεις

6.2.1 Υποχρέωση καλής πίστης

Η εταιρεία λειτουργεί και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα και διενεργεί τις δημοπρασίας, με στόχο και σκοπό να μπορούν ελεύθερα να συμμετέχουν όλοι οι χρήστες, εφόσον το επιθυμούν, με ίσες ευκαιρίες.
Οι χρήστες κατά την χρήση της ιστοσελίδας και την συμμετοχή τους στις δημοπρασίας, οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας, αν και εφόσον διατηρεί εμπιστοσύνη σε αυτούς, ότι τηρούν κατά γράμμα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και εφόσον συμπεριφέρονται δίκαια και ειλικρινά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τον λογαριασμό χρήστη, οποιοδήποτε παραβιάζει τα ανωτέρω αναφερόμενα.

6.2.2 Υποχρέωση αγοράς του προϊόντος που κερδήθηκε σε δημοπρασία από τον νικητή χρήστη

Στα πλαίσια της καλής πίστης, ο χρήστης ο οποίος κέρδισε μια δημοπρασία, οφείλει να προχωρήσει σε αγορά του προϊόντος που κέρδισε και σε καταβολή του τιμήματος του, μέσα στα χρονικό πλαίσια που με τους παρόντες προσδιορίζονται.
Σε περίπτωση που ο χρήστης παρά την ανωτέρω υποχρέωση του, δεν προχωρήσει στην αγορά του προϊόντος, έχουν εφαρμογή όσα αναφέρονται στο ειδικότερο κεφάλαιο των παρόντων σχετικά με την περίπτωση αυτή.

6.2.3 Υποχρέωση επικοινωνίας του χρήστη με την Εταιρεία όταν αυτό ζητείται

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η Εταιρεία να χρειαστεί να επικοινωνήσει με τον χρήστη. Η Εταιρεία θα δηλώσει την επιθυμία της αυτή προς τον χρήστη, με μήνυμα που θα αποστείλει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη, καθώς και με προσωπική ειδοποίηση στην προσωπική καρτέλα του χρήστη που βρίσκεται στην ιστοσελίδα.
Στην περίπτωση αυτή, που η Εταιρεία ζητά την επικοινωνία με τον χρήστη, ο τελευταία οφείλει να απαντήσει στην Εταιρεία και να της παρέχει τις πληροφορίες που του ζητούνται. Ο χρήστης θα πρέπει να στείλει την απάντηση του προς την εταιρεία, με έναν από τους ίδιους ως άνω τρόπους, εντός 15 ημερών από την στιγμή που η εταιρεία έστειλε το αίτημα για επικοινωνία. Εάν ο χρήστης δεν απαντήσει στην εταιρεία εντός του διαστήματος αυτού, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τον λογαριασμό του χρήστη κατά την απόλυτη κρίση της.

6.2.4 Υποχρέωση ελέγχου των αποσταλμένων προϊόντων που κερδήθηκαν στην δημοπρασία κατά την παράδοση τους στον χρήστη

Ο χρήστης κατά την παραλαβή προϊόντος που κέρδισε σε δημοπρασία και αγόρασε, οφείλει να ελέγχει την συσκευασία και το προϊόν, για τυχόν φθορές, βλάβες και ελαττώματα.
Σε περίπτωση που ο χρήστης κατά την παραλαβή του προϊόντος διαπιστώσει ότι η συσκευασία ή και το προϊόν έχουν σοβαρές φθορές, θα πρέπει να αρνηθεί να παραλάβει το προϊόν, και θα πρέπει να εξηγήσει στον υπάλληλο που το παραδίδει τους λόγους για τους οποίους αρνείται την παραλαβή κατ’ επίκληση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, σύμφωνα και με όσα κατωτέρω αναπτύσσονται στην ειδικότερη παράγραφο.

6.2.5 Παροχή άδειας από τους χρήστες για χρήση στοιχείων και πληροφοριών από τις δημοπρασίες, στα πλαίσια διαφημιστικών και προωθητικών σκοπών

Η Εταιρεία διατηρεί ενότητες στην ιστοσελίδα, μέσω τον οποίων περιγράφονται οι δημοπρασίες που έχουν γίνει και τα προϊόντα που έχουν κερδηθεί. Σε κάποιες περιπτώσεις, στις ίδιες ενότητες δημοσιεύονται φωτογραφίες των χρηστών που κέρδισαν τις δημοπρασίες, μαζί με τα προϊόντα, αφότου τα παρέλαβαν.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι ο χρήστης δεν έχει καμία υποχρέωση να συμμετέχει στις προωθητικές αυτές ενέργειες και να αποστείλει προσωπικές του φωτογραφίες με το κερδηθέν και αγορασθέν προϊόν από την δημοπρασία.
Ωστόσο, η Εταιρεία θα έρχεται σε επαφή με τους χρήστες που έχουν κερδίσει δημοπρασίες και έχουν αγοράσει και παραλάβει το προϊόν της δημοπρασίας, ζητώντας πληροφορίες, στοιχεία και οπτικοακουστικό υλικό για να χρησιμοποιηθεί και να δημοσιευθεί στις ενότητες της ιστοσελίδας και οπουδήποτε αλλού κρίνει η Εταιρεία, ως μορφή προώθησης και διαφήμισης των υπηρεσιών της Εταιρείας και της ιστοσελίδας αυτής.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας, με βάση τον παρόντα όρο, δίνουν την άδεια στην Εταιρεία να έλθει σε επικοινωνία μαζί τους και να ζητήσει τα ως άνω στοιχεία.
Σε κάθε περίπτωση που ο χρήστης αποδεχθεί την πρόταση της εταιρείας και αποστείλει πληροφορίες, στοιχεία και οπτικοακουστικό υλικό για τους προωθητικούς σκοπούς της Εταιρείας, δίνει (ο χρήστης) στην εταιρεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το υλικό που απέστειλε ελεύθερα και για όσο χρόνο το επιθυμεί, πάντοτε στα πλαίσια των διαφημιστικών σκοπών που προκύπτει από το παρόν άρθρο.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο χρήστης δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, πληρωμή, ειδοποίηση ή ενημέρωση για την μελλοντική χρήση των στοιχείων και υλικών που απέστειλε στην Εταιρεία.

7. Fireshop (E- Shop)

7.1 Προϊόντα

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται και δημοπρατούνται στην ιστοσελίδα είναι:
a. Καινούρια
b. Αχρησιμοποίητα
c. Με εγγύηση κατασκευαστή

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα δεν προορίζονται για:
a. μεταπώληση
b. εμπορική χρήση

7.2 Περιγραφή Προϊόντων

Η περιγραφή των προϊόντων που παρέχει η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας, δεν αποτελεί πάντοτε έγκυρη, ορθή και αποκλειστική περιγραφή των στοιχείων και ιδιοτήτων του προϊόντος.
Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις, η περιγραφή των προϊόντων που δίδεται από την Εταιρεία αντιστοιχεί στην πραγματικότητα και στις ιδιότητες του προϊόντος κατ’ ακρίβεια, ο χρήστης υποχρεούται να αναζητά περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα, από τον εκάστοτε κατασκευαστή τους, προτού προχωρήσει σε αγορά ή σε συμμετοχή στις δημοπρασίες.

7.3 Απεικόνιση Προϊόντων

Οι φωτογραφίες των προϊόντων στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται μόνο ενδεικτικά. Ως επί το πλείστον οι φωτογραφίες των προϊόντων προέρχονται από άλλες πηγές φωτογραφιών από το σύνολο του διαδικτύου και δεν αποτελούν πραγματικές φωτογραφίες του εκάστοτε προϊόντος.
Συνεπώς οι χρήστες αποδέχονται με τους παρόντες, ότι το προϊόν που θα αγοράσουν ή θα κερδίσουν σε δημοπρασία, ενδέχεται να είναι διάφορα προς το απεικονιζόμενο στην ιστοσελίδα.

7.4 Λειτουργία ηλεκτρονικών παραγγελιών

7.4.1 Παραγγελία. Υποβολή και Αποδοχή
Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας - Πρόταση για αγορά αγαθών

Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (checkout), ο Πελάτης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και προϋποθέσεις αγορών». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

i. Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.
ii. Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και του προμηθευτή των παραγγελλομένων προϊόντων.
iii. Της συνολικής τιμής των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις γίνεται γνωστό στον Πελάτη στο κείμενο της παραγγελίας (φόρμα παραγγελίας) και ο Πελάτης οφείλει να λάβει γνώση πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που δεν έγιναν γνωστές στον Πελάτη πριν την υποβολή της παραγγελίας του ή σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν δεν γνωστοποιήθηκαν στον Πελάτη τηλεφωνικώς πριν την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, τότε αυτές δεν βαρύνουν τον Πελάτη χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής.
iv. Του κόστους χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων χρέωση.
v. Των μέσων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά.
vi. Των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής.
vii. Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προιόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση υπαναχώρησης του.
viii. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο κόστος στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ix. Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, την πληροφορία ότι ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.
x. Της ύπαρξης της ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.
xi. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του Πελάτη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.
xii. Της διάρκειας της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή της αυτόματης παράτασης, των όρων για τη λήξη της σύμβασης.
xiii. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ελάχιστης διάρκειας των υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της σύμβασης.
xiv. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (π.χ. προκαταβολή τιμήματος σε περίπτωση προ-παραγγελίας κλπ) που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον Πελάτη, όποτε το ζητήσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
xv. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε τυπικής διαλειτουργικότητας ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση.
xvi. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.
xvii. Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.
Η αποστολή της παραγγελίας προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων αγαθών και δήλωση αποδοχής όλων των χρώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

7.4.2 Επιβεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικής παραγγελίας - Κατάρτιση πώλησης

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πριν ο Πελάτης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την στιγμή που ο Πελάτης λάβει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας». Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Χρήστη και αποστέλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Χρήστης/Πελάτης. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει την «Επιβεβαίωση Καταχώρηση Παραγγελίας» και να ενημερώνει αμέσως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Επιβεβαίωση Καταχώρηση Παραγγελίας» θα εφαρμοσθούν στη Σύμβαση Πώλησης. 
Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος ο Πελάτης θα λάβει σχετική ενημέρωση. Ειδικότερα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και εφόσον διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με την τιμολόγηση ή την τιμή των προιόντων, τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π. με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας. Στο ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα, και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας, όπως αυτός έγινε γνωστός στο Πελάτη ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας του. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Πελάτης - ΕΤΑΙΡΕΙΑ) μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη «Η παραγγελία σου έχει αποσταλεί» ή «Η παραγγελία σου είναι έτοιμη προς παραλαβή».
Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας του Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του και να ενημερώσει αμέσως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγράφως για οποιοδήποτε σφάλμα στην παραγγελία, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση πώλησης.
Ο Πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, μέσω του συστήματος «Ticketing» ή ηλεκτρονικά πραγματοποιώντας είσοδο στον λογαριασμό και επιλέγοντας «παρακολούθηση παραγγελίας». 


7.5 Περιορισμοί Ευθύνης

Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.
Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και επιστροφής των προϊόντων δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ο Πελάτης καθυστερεί να επιστρέψει τα προϊόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει την αξία τους.

7.6 Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο Πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Στην περίπωση όπου δεν υπάρχει κάποια ένδειξη νοείται πως τα προϊόντα είναι διαθέσιμα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του. Ειδικές περιπτώσεις διαθεσιμότητας είναι οι παρακάτω:

 • Κατόπιν παραγγελίας: Το προϊόν θα αναζητηθεί σε προμηθευτή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ο Πελάτης θα λάβει ενημέρωση για την διαθεσιμότητα του προϊόντος εντός 3-5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας του. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή μέρους του τιμήματος έως και πλήρης εξόφληση αναλόγως της φύσης του αντικειμένου.
 • Με προ-παραγγελία: Το προϊόν δεν βρίσκεται στις αποθήκες του προμηθευτή αλλά μπορεί να παραγγελθεί με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση πριν την υποβολή της παραγγελίας γνωστοποιείται στον Πελάτη ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης του προϊόντος. Η επιβεβαίωση λήψης εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της προ-παραγγελίας αποτελεί μόνο επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων (κατάρτιση) πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή μέρους του τιμήματος έως και πλήρης εξόφληση αναλόγως της φύσης του αντικειμένου.
 • Προσωρινά Εξαντλημένο: Το προϊόν έχει εξαντληθεί ή καταργηθεί ή δεν αναμένεται άμεσα η παραλαβή του.
 • Προσφορά: Οι τιμές των εν λόγω προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί κάθε φορά στον Πελάτη τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του παραγγελλόμενου προϊόντος, αναλόγως των περιστάσεων. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας. Ωστόσο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον Πελάτη σε περίπτωση συνδρομής επιγενόμενων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον πιθανό (νέο) χρόνο παράδοσης εφόσον συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον Πελάτη, ο Πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με ηλεκτρονικό μήνυμα στο support@bidonfire.com ή στην ενότητα επικοινωνίας της ιστοσελίδας). Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που της είχε καταβάλλει ο Πελάτης.


7.6.1 Μη διαθεσιμότητα μέρους παραγγελίας

Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

7.7 Παράδοση παραγγελίας - Τόπος Παράδοσης

Στην περίπτωση που το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο Πελάτης, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη - μεταφορέα και ο Πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά, ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του Πελάτη. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του Πελάτη και ως εκ τούτου λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής δεν βαρύνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αλλά τον Πελάτη. Σημειώνεται ότι ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει τη μεταφορά με δικά του μέσα και έξοδα, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα προϊόντα μεταφέρονται με δικό του κίνδυνο. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης θα επιδεικνύει στον εξωτερικό συνεργάτη-μεταφορέα την επιβεβαίωση της παραγγελίας (κωδικό παραγγελίας) και την ειδοποίηση για την αποστολή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο). Αν ο Πελάτης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας του, τότε το τρίτο εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο θα πρέπει να επιδείξει ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή καθώς και επίσημο έγγραφο απαραίτητο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν μετά από τη λήψη της ειδοποίησης προς αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση.

7.8 Κόστος μεταφορικών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεργάζεται με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες courier παγκοσμίως για να διασφαλίσει την σωστή μεταφορά του προϊόντος σας. Όλα τα προϊόντα του Bid on Fire προέρχονται από αξιόπιστους και αναγνωρσμένους προμηθευτές.

Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται ως εξής:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν χρεώνει έξοδα αποστολής για τα κερδισμένα προϊόντα δημοπρασιών ενώ ισχύουν οι εκάστοτε χρεώσεις για τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω του Fire Shop. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, όπως δασμοί, τελωνειακά τέλη ή άλλοι φόροι που επιβάλλονται από τις τοπικές αρχές.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την έγκαιρη αποστολή όλων των προϊόντων. Εάν κάποιο προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο στο Fire Shop, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με εκτιμώμενη ημερομηνία διαθεσιμότητας και αποστολής.

7.9 Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των πωλούμενων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 


7.10 Ανωτέρα βία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

7.11 Πληρωμή

o Αντικαταβολή / Μετρητά *
o Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική (VISA, MASTERCARD)
o Τραπεζική κατάθεση / Έμβασμα*
o Paypal
o Paysafe

Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν.

*Οι τρόποι πληρωμής με αστερίσκο δεν είναι διαθέσιμοι για αγορά των Πακέτων Flames. 

7.12 Χρέωση αντικαταβολής

Δεν υπάρχει χρέωση για αποστολή προϊόντων με αντικαταβολή.

7.13 Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) - Επιστροφή προϊόντων

Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει τα προϊόντα απευθείας στην αποθήκη της εταιρείας, τα στοιχεία της οποίας ευρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα με δικά του έξοδα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση για online παραγγελίες ο Πελάτης μπορεί πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με την εταιρεία, μέσω της ειδικής φόρμας παραπόνων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα. Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 1.  Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για υπηρεσίες) ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) ή την παραλαβή του (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα») και σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον Πελάτη με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).
 2. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
 3. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
 4. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδας ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση support@bidonfire.com και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
 5. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας, ή να το αποστείλει πίσω ταχυδρομικώς όπως το παρέλαβε. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον ο Πελάτης το επιθυμεί, μπορεί να παραλάβει η ίδια το, προς επιστροφή, προϊόν από τον τόπο του Πελάτη, με χρέωση του τελευταίου ύψους 20€.
 6. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη. Για προϊόντα που αγοράσθηκαν με καταναλωτικό δάνειο δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων λόγω της αδυναμίας ακύρωσης του καταναλωτικού δανείου, ο Πελάτης δικαιούται αποκλειστικά να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων.
 7. Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.
 8. Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 9. Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον Πελάτη.
 10. Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

7.14 Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

 • Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κλπ) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.
 • Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, π.χ. έχουν εξατομικευτεί με την καταχώρηση (registration) της συσκευής (smartphones)
 • Σφραγισμένα ηχητικά έγγραφα ή σφραγισμένα έγγραφα βίντεο ή σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση και ειδικότερα: α) CD, β) DVD, γ) βιβλία, δ) ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα, ε) ανοικτά αναλώσιμα (μελάνια, χαρτιά, CD, DVD κ.τ.λ.) στ) ανοικτά προγράμματα/software και παιχνίδια (games), ζ) συνδέσεις internet και κινητής τηλεφωνίας, η) προϊόντα που περιέχουν σύνδεση internet η οποία έχει ενεργοποιηθεί, θ) συσκευές κινητών τηλεφώνων με συμβόλαιο γενικώς, ι) συσκευές κινητών τηλεφώνων χωρίς συμβόλαιο εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους, ια) προϊόντα από το οποία λείπει το σειριακό νούμερο, ιβ) υπολογιστές και λοιπά προϊόντα κατά παραγγελία (Built-To-Order), ιγ) ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα.

7.15 Αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας

Η Υπαναχώρηση της παρ. 10 της παρούσας δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

7.16 Ευθύνη Πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Σε περίπτωση ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος («νόμιμη εγγύηση»), ο Πελάτης δικαιούται κατ' επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.
Τα παραπάνω εκ του νόμου (ΑΚ 540) δικαιώματα του Πελάτη παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών για τα κινητά.
Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς. 

7.16.1 Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εάν γνωστοποίησε στον Πελάτη και έτσι αυτός γνώριζε, την έλλειψη ή το ελάττωμα στο προϊόν. Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

7.17 Ευθύνη και Εγγύηση Προμηθευτή

Τα καινούρια προϊόντα με μακρά διάρκεια ζωής («διαρκή καταναλωτικά αγαθά») συνοδεύονται υποχρεωτικά από την έγγραφη εγγύηση («εμπορική εγγύηση») του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που εμφανίζεται ως κατασκευαστής («Προμηθευτής»). Οι βασικοί όροι της εμπορικής εγγύησης είναι οι ακόλουθοι:
(α) Ο Προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον Πελάτη γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι ο συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους. (β) Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο Προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσει υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση των από μέρους του Προμηθευτή των υποχρεώσεών του, δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο Πελάτης μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει από τον Προμηθευτή την τήρησή της. (γ) Πέραν της εγγύησης, ο Προμηθευτής καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια της ζωής τους. Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφ’ όσον είναι Προμηθευτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, εσωκλείει στα προϊόντα της με μακρά διάρκεια ζωής, τους όρους που αφορούν την ασφαλή χρήση και συντήρηση τους, και με τους οποίους οφείλει να συμμορφώνεται ο Πελάτης. Η εγγύηση κάθε διαρκούς καταναλωτικού προιόντος έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφόσον: α) υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής β) δεν έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.) και γ) δεν εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

7.18 Αποστολή λάθος προϊόντος

Η Εταιρεία, και οι συνεργάτες αυτής που πραγματοποιούν της μεταφορές και τις αποστολές των προϊόντων, δηλώνουν ότι σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποσταλεί στους χρήστες λάθος προϊόν, ήτοι διάφορα προς αυτό για το οποίο πραγματοποιήθηκε αγορά.
Για να εξασφαλίσει η Εταιρεία την ταχύτητα δυνατή επίλυση τέτοιων λαθών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο χρήστης οφείλει να επικοινωνεί άμεσα με την εταιρεία μέσω της ειδικής πλατφόρμας επιστροφών προϊόντων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα.
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες για την διόρθωση του λάθους, αποστέλλοντας παράλληλα email προς τον χρήστη με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η επιστροφή του λάθος προϊόντος και η αποστολή του ορθού.
Ο χρήστης θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αναφοράς στην Εταιρεία του λάθους που έγινε κατά την αποστολή του προϊόντος.
Εάν ο χρήστης δεν επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερών από την αναφορά του λάθους, τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την επιστροφή του προϊόντος δικαστικά από τον χρήστη με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο.

7.18 Αποτυχία Επιστροφής λαθεμένου προϊόντος

Η αποτυχία επιστροφής του λαθεμένου προϊόντος σύμφωνα με τα ανωτέρω και εντός της προθεσμίας που τίθεται δίδει ακόμη στην Εταιρεία το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει στον χρήστη το ορθό προϊόν σε αντικατάσταση του λάθους, καθώς και να αρνηθεί να παρέχει αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων στον χρήστη.

7.19 Ενέργειες και Παραλείψεις από το διαχειριστή του μέσου πληρωμής

7.19.1 Παράλειψης ολοκλήρωσης της διαδικασίας πληρωμής – μεταφοράς χρημάτων από τον φορέα – διαχειριστή του επιλεχθέντος μέσου πληρωμής

Εάν ο χρήστης, επιλέξει την μέθοδο πληρωμής του για οποιαδήποτε αγορά εντός της ιστοσελίδας, και επιλέξει την ολοκλήρωση της, τότε η Εταιρεία θεωρεί, ότι ο αντίστοιχος φορέας – διαχειριστής της επιλεγμένης μεθόδου πληρωμής, θα ολοκληρώσει προσηκόντως την πληρωμή στο σύνολο της.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων δεν συγκαταλέγεται η έλλειψη διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου, ενδέχεται ο φορέας – διαχειριστής του μέσου πληρωμής να αρνηθεί την ολοκλήρωση της πληρωμής – μεταφοράς των χρημάτων, είτε στο σύνολο της, είτε μερικά.
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να ολοκληρώσει την συναλλαγή με τον χρήστη, μέχρι να καλυφθεί πλήρως το αιτούμενο χρηματικό ποσό.

7.19.2 Αίτημα επιστροφής του καταβληθέντος χρηματικού ποσού

Σε σπάνιες περιπτώσεις επίσης, ενδέχεται ο φορέας – διαχειριστής του μέσου πληρωμής, αφότου ολοκλήρωση την πληρωμή και μετέφερε το εκάστοτε χρηματικό ποσό, να αιτείται την επιστροφή του.
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει όποιο χρηματικό ποσό έλαβε από τον φορέα του μέσου πληρωμής που επέλεξε ο χρήστης για την πραγματοποίηση της πληρωμής, με την επιφύλαξη των όσων κατωτέρω ορίζονται.

7.19.3 Κόστος επιστροφής καταβληθέντος χρηματικού ποσού

Στην ανωτέρω περιγραφόμενη περίπτωση, κι επειδή η Εταιρεία εξαναγκάζεται σε ενέργειες και τυχόν έξοδα, για να επιστρέψει το καταβληθέν ποσό που δόθηκε για αγορά προϊόντος στον φορέα του μέσου πληρωμής – και ουσιαστικά να το επιστρέψει στον χρήστη – επιβάλλεται πρόσθετο κόστος, το οποίο υπολογίζεται σταθερά και εφάπαξ στο ποσό των 15,00 ευρώ.

7.20 Αντιστοιχία όρων σε αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και σε αγορές μέσω νίκης σε δημοπρασία

7.20.1 Εφαρμογή των όρων του παρόντες κεφαλαίου σε αγορές μέσω δημοπρασιών

Όλοι οι όροι που περιγράφουν την διαδικασία πώλησης προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αγορών, έχουν ευθεία εφαρμογή κατ’ ανάλογο τρόπο και στις περιπτώσεις όπου κάποιος χρήστης έχει κερδίσει μια δημοπρασία και προχωρά σε αγορά του προϊόντος, με την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερομένων:

7.20.2 Έξοδα Αποστολής

Η Εταιρεία, για όλες τις αγορές και αποστολές προϊόντων που κερδήθηκαν από τους χρήστες μέσω δημοπρασιών που διενεργήθηκαν, δεν επιβάλλει κανένα απολύτως έξοδο μεταφοράς.
Η συσκευασία, αποστολή και παράδοση των κερδηθέντων αυτών προϊόντων στον χρήστη που κέρδισε, γίνεται με αποκλειστικά έξοδα της Εταιρείας, ουδέν εκ των οποίων βαρύνει τον χρήστη.
Συνεπώς η αποστολή του προϊόντος στον χρήστη γίνεται δωρεάν, και τον τελευταίο βαρύνει μόνο η καταβολή – πληρωμή της αξίας του προϊόντος, σύμφωνα με την τιμή που προσδιορίστηκε στην δημοπρασία.

7.20.3 Χρόνος Παράδοσης

Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων που κερδήθηκαν μέσω δημοπρασίας, η Εταιρεία δεσμεύεται να πραγματοποιήσει και να ολοκληρώσει την παράδοση του προϊόντος στον χρήστη, μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερών, από την ημερομηνία καταβολής του τιμήματος του προϊόντος.
Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση της δέσμευσης της αυτής, δηλώνει όμως παράλληλα ότι για λόγους που δεν αφορούν στην ίδια, και τους οποίους δεν δύναται να προβλέψει ή να ελέγξει (όπως π.χ. ο χρόνος παράδοσης του αποστολέα – courier), ενδέχεται να παρεκκλίνει μερικώς προς το ορισθέντα χρόνο παράδοσης.
Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση, και δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση του χρήστη. Ο δε χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν διατηρεί κανένα απολύτως δικαίωμα σε βάρος της Εταιρείας, από τυχόν καθυστέρηση παράδοσης του προϊόντος, για οποιοδήποτε λόγο, πέραν από το δικαίωμα του, να παραλάβει το προϊόν.

8. Λειτουργία Πλατφόρμας

8.1. Ποντάρισμα

Ποντάρισμα στις δημοπρασίες μπορεί να πραγματοποιήσουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ιστοσελίδας. Κάθε φορά που ο χρήστης θα πραγματοποιεί ποντάρισμα σε μια δημοπρασία, θα ξοδεύονται – αφαιρούνται Flames. Τα Flames που θα ξοδεύονται σε κάθε δημοπρασία και για κάθε ποντάρισμα σε αυτή, δύναται να διαφοροποιούνται μεταξύ των δημοπρασιών. Η αξία κάθε πονταρίσματος σε Flames θα αναφέρεται ρητά στην πλατφόρμα της κάθε επιμέρους δημοπρασίας.

8.2. Ώρες διενέργειας Δημοπρασιών – Διακοπή και συνέχιση

Κάθε δημοπρασία θα έχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα πραγματοποιείται. Οι ώρες αυτές και το χρονικό πλαίσιο θα περιγράφονται ρητά στα στοιχεία της κάθε δημοπρασίας.
Στην περίπτωση που το ωράριο διενέργειας της δημοπρασίας, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας (όπως σε περίπτωση που γίνει ποντάρισμα μερικά δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του χρόνου της δημοπρασίας και το εναπομείναν χρονικό διάστημα δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης του ρολογιού) τότε ο πλειστηριασμός θα τίθεται σε κατάσταση «ύπνου» και θα συνεχίζει για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα την επόμενη ημέρα. Ο χρόνος έναρξης την επόμενη ημέρα για την συνέχιση της δημοπρασίας θα είναι πανομοιότυπος με τον χρόνο έναρξης της πρώτης ημέρας.

8.3 Υπενθύμιση Δημοπρασίας

Στην ιστοσελίδα υπάρχει ειδικό κουμπί σε κάθε προς μελλοντική προς διενέργεια δημοπρασία, με τίτλο «Hot Bell», το οποίο αφού πιεστεί μια φορά, θα στέλνετε ειδοποίηση στον χρήση, μέσω μηνύματος που θα εμφανίζεται (αναδύεται) στην ιστοσελίδα ή/και μέσω email, πριν από την έναρξη της δημοπρασίας.

8.4. Σχέση πονταρίσματος – Flames

Κάθε δημοπρασία θα περιέχει στα στοιχεία της ρητή ενημέρωση του χρήστη, αναφορικά με το ύψος των Flames που χρειάζεται να ξοδευτούν για κάθε επιμέρους ποντάρισμα. Το ύψος των Flames που θα αναλογούν σε κάθε ποντάρισμα θα κυμαίνεται κατά μέσω όρο μεταξύ 1 και 30 Flames.

Μετά από κάθε ποντάρισμα, τα αναλογούντα Flames θα αφαιρούνται από τον λογαριασμό του χρήστη. Τα Flames που έχουν χρησιμοποιηθεί για να γίνει ένα ποντάρισμα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επιστραφούν στον χρήστη.
Ο χρήστης δεν μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα αγορασμένα και στα δωρεάν Flames του όταν πραγματοποιεί ποντάρισμα κατά τις δημοπρασίες.
Αυτή η τακτική εφαρμόζεται από την Εταιρεία ούτως ώστε να μην περιπλέκεται η διαδικασία συμμετοχής στις δημοπρασίες και μην επηρεάζεται η τιμή του δημοπρατούμενου προϊόντος ανάλογα με το αν κάθε φορά χρησιμοποιούνται αγορασμένα ή δωρεάν Flames.
Επιπρόσθετα ο χρήστης δεν μπορεί να ποντάρει στις δημοπρασίες με συγκεκριμένο/α Flames από αυτά που έχει στην κατοχή του.
Η διαδικασία χρήσης των Flames και ο τρόπος που ξοδεύονται που εφαρμόζει η Εταιρεία στην παρούσα ιστοσελίδα, ακολουθεί απόλυτη χρονική σειρά, προς την σειρά με την οποία ο κάθε χρήστης απέκτησε τα Flames που έχει κατά τον χρόνο εκείνο στην κατοχή του, από το παλαιότερο προς το νεώτερο.

8.5 Τρόποι πονταρίσματος

Οι τρόποι πονταρίσματος είναι δύο στις δημοπρασίας είναι αποκλειστικά δύο, το χειροκίνητο ποντάρισμα (fire bid) και το αυτόματο ποντάρισμα (autobid).
Το δε αυτόματο ποντάρισμα, σύμφωνα και με όσα κατωτέρω αναλύονται, διακρίνεται σε απλό και σπέσιαλ.

8.5.1 Χειροκίνητο Ποντάρισμα (Fire bid)

Η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει στην ιστοσελίδα, και στην ειδική πλατφόρμα διενέργειας δημοπρασιών ένα εμφανές κουμπί, το οποίο έχει την ονομασία «Fire Bid» και το οποίο θα χρησιμοποιείται με ένα μοναδικό κλικ για την πραγματοποίηση ενός και μόνο πονταρίσματος κάθε φορά.
Ο χρήστης που επιλέγει αυτό τον τρόπο πονταρίσματος, πρέπει να έχει υπόψιν του και να έχει μελετήσει το σχετικό εγχειρίδιο που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα, την λειτουργία του ρολογιού αντίστροφης μέτρησης σε κάθε ποντάρισμα.
Στην ιστοσελίδα υπάρχει κουμπί, το οποίο με ένα μοναδικό κλικ επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει το αυτόματο ποντάρισμα, σε συγκεκριμένη δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που επιθυμεί που να το χρησιμοποιήσει.

8.5.2 Αυτόματο Ποντάρισμα (Autobid)

Η Εταιρεία παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας, να επιλέξουν το εργαλείο του αυτόματου πονταρίσματος.
Το αυτόματο ποντάρισμα, παρέχεται στον χρήστη ως μια εναλλακτική μορφή συμμετοχής στις δημοπρασίας, σε σχέση με το χειροκίνητο ποντάρισμα. Ουσιαστικά επιτρέπει στον χρήστη να συμμετέχει στις δημοπρασίες, χωρίς να χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος για πολλές ώρες στην ιστοσελίδα. Τα πονταρίσματα μέσω του αυτόματου πονταρίσματος λειτουργούν κατά πανομοιότυπο τρόπο με τα χειροκίνητα πονταρίσματα. Στην ιστοσελίδα υπάρχει εγχειρίδιο το οποίο εξηγεί πλήρως τον τρόπου που λειτουργεί το αυτόματα ποντάρισμα.
Για το αυτόματο ποντάρισμα, που περιγράφεται στην παράγραφο αυτή, δεν επιβάλλεται καμία χρέωση.

8.5.3 Σπέσιαλ Αυτόματο Ποντάρισμα

Με την χρήση του αυτόματου πονταρίσματος ο χρήστης μπορεί
a. να ξεκινήσει το ποντάρισμα του σε μια συγκεκριμένη δημοπρασία, όταν αυτή φτάσει στο επιθυμητό (κατά τον χρήστη) σημείο ως προς την κλίμακα της τιμής κλεισίματος της δημοπρασίας
b. να ποντάρει όσες φορές το επιθυμεί κατ’ επιλογή του
Το σπέσιαλ αυτόματο ποντάρισμα, έχει προτεραιότητα από τα χειροκίνητα πονταρίσματα από τα αυτόματα πονταρίσματα.
Για την χρήση της υπηρεσίας αυτής του σπέσιαλ αυτόματου πονταρίσματος, απαιτείται επιπλέον χρέωση, από τα εκάστοτε Flames που θα χρησιμοποιηθούν στα πονταρίσματα, και ανέρχεται σε 10 Flames. Στην πράξη η χρέωση αυτή επιβάλλεται και αφαιρούνται τα Flames από τον λογαριασμό του χρήστη, όταν αφότου επιλεγεί η υπηρεσία, πραγματοποιηθεί το πρώτο σπέσιαλ αυτόματο ποντάρισμα σε κάποια συγκεκριμένη δημοπρασία.

8.5.4 Διακοπή – παύση αυτόματου πονταρίσματος

Το αυτόματο ποντάρισμα παύει αυτομάτως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
a. όταν ο χρήστης δεν διαθέτει πλέον άλλα Flames στον λογαριασμό του,
b. όταν ο χρήστης έχει επιλέγει να συμμετέχει σε περισσότερες της μιας δημοπρασίες, και κερδίσει μια εξ αυτών, με αποτέλεσμα να χάνει το δικαίωμα του να συμμετέχει σε άλλες δημοπρασίες (σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο) και
c. όταν συμπληρωθεί η τιμή κλεισίματος (Hot price) του κάθε δημοπρατούμενου προϊόντος
d. όταν ο χρήστης το επιθυμεί.

Τα σπέσιαλ αυτόματα πονταρίσματα, μπορούν ελεύθερα να απενεργοποιηθούν οποτεδήποτε από τον χρήστη που τα έχει επιλέξει και ενεργοποιήσει.
Το αυτόματο ποντάρισμα παραμένει ενεργό μέχρι να γίνει εκ νέου ένα μοναδικό κλικ στο ίδιο κουμπί, το οποίο και θα απενεργοποιήσει την επιλογή του αυτόματου πονταρίσματος.
Στην περίπτωση του σπέσιαλ αυτόματου πονταρίσματος, υπάρχει η ακόλουθη διάκριση:
- εάν ακυρωθεί το σπέσιαλ αυτόματο ποντάρισμα, αφότου έχει γίνει ουσιαστικά το πρώτο ποντάρισμα και έχει γίνει χρέωση της υπηρεσίας, τότε τα Flames δεν επιστρέφονται,
- εάν ακυρωθεί το σπέσιαλ αυτόματο ποντάρισμα, πριν ουσιαστικά πραγματοποιηθεί το πρώτο ποντάρισμα, τότε δεν ακολουθεί καμία χρέωση για την υπηρεσία.
Σε κάθε περίπτωση από τις δύο ανωτέρω όμως, που το σπέσιαλ αυτόματο ποντάρισμα ακυρώνεται, τότε αυτό μετατρέπεται σε απλό αυτόματο ποντάρισμα, και ισχύουν όσα ανωτέρω έχουν περιγραφεί.
Εάν ο χρήστης μετά την ακύρωση του σπέσιαλ αυτόματου πονταρίσματος, δεν επιθυμεί ούτε την χρήση του απλού αυτόματου πονταρίσματος, τότε χειροκίνητα θα πρέπει να απενεργοποιήσει και την υπηρεσία αυτή.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα ενημερώνει τον χρήστη για τα κάτωθι:
a. την αντιστοιχία των Flames που απαιτούνται για κάθε μοναδικό ποντάρισμα σε κάθε επιμέρους δημοπρασία και
b. τους τυχόν περιορισμούς του χρήστη να συμμετέχει σε δημοπρασίες, πάντοτε σε σχέση με τις νίκες που έχει ήδη πραγματοποιήσει σε προηγηθείσες και μέλλουσες δημοπρασίες.

8.5.5 Κακή – εσφαλμένη χρήση του αυτόματου πονταρίσματος

Η Εταιρεία, έχοντας εξηγήσει με τους παρόντες αλλά και με το εγχειρίδιο συμμετοχής στις δημοπρασίες που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη από την εσφαλμένη και κακή χρήση του αυτόματου πονταρίσματος.
Συγκεκριμένα η εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ζημία, παράλειψη, ενέργεια ή αποτυχία του χρήστη κατά την συμμετοχή του στην δημοπρασία με την χρήση του αυτόματου πονταρίσματος, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
a. ο χρήστης δεν έχει αντιληφθεί ορθά ή και καθόλου την έννοια και τον τρόπο λειτουργίας του αυτόματου πονταρίσματος,
b. ο χρήστης δεν έχει αντιληφθεί ορθά ή και καθόλου, το ύψος των Flames που απαιτούνται για την πραγματοποίηση κάθε μοναδικού πονταρίσματος σε κάθε δημοπρασία
c. ο χρήστης έθεσε λαθεμένα την επιλογή του, ως προς το επιθυμητό σημείο έναρξης του πονταρίσματος σε σχέση με την κλίμακα της τιμής κλεισίματος του κάθε δημοπρατούμενου προϊόντος.

8.5.6 Τεχνικά Προβλήματα

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εμφανιστεί τεχνικό πρόβλημα λειτουργίας του αυτόματου πονταρίσματος, οφειλόμενο σε κακή σύνδεση του δικτύου, στην λειτουργία της ιστοσελίδας, σε επίθεση κατά της ιστοσελίδας και σε οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε:
a. ο χρήστης θα έρθει σε επικοινωνία με την Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας και θα αναφέρει λεπτομερώς ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και
b. η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση, αν και εφόσον το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε οφείλεται σε εσωτερικό σφάλμα της λειτουργίας της ιστοσελίδας, να αποζημιώσει τον χρήστη, μόνο με την επιστροφή των Flames που χρησιμοποίησε κατά το ποντάρισμα του στην δημοπρασία επί της οποίας εμφανίστηκε το πρόβλημα, καθώς και με τυχόν χρέωση για την χρήση του σπέσιαλ αυτόματου πονταρίσματος.

Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον χρήστη σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα αναφορικά με το αυτόματο ποντάρισμα που έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει.
Ο χρήστης συμφωνεί από τώρα ότι είναι αποκλειστικά δική του υποχρέωση να χρησιμοποιήσει σωστά την επιλογή του αυτόματου πονταρίσματος, να αναγνώσει τους παρόντες και να μελετήσει το εγχειρίδιο λειτουργίας της πλατφόρμας διενέργειας ηλεκτρονικών δημοπρασιών που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα.
Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση και κατά προτροπή της Εταιρείας να χρησιμοποιεί την επιλογή του αυτόματου πονταρίσματος συνετά και έχοντας γνώση της επιλογής του και των συνεπειών της.

8.6 Κεντρικό Ρολόι

Είναι το ρολόι που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, στην ειδική καρτέλα Λειτουργίες, Ρολόι (υπάρχει πρόσβαση από οποιαδήποτε καρτέλα / υποσελίδα) και υποδεικνύει την πραγματική ώρα με βάση την οποία λειτουργεί η ιστοσελίδα και η Εταιρεία, και με βάση το οποίο πραγματοποιούνται οι δημοπρασίες.
Το ρολόι αυτό εμφανίζεται σε ηλεκτρονική – ψηφιακή μορφή και είναι πάντοτε συντονισμένο σε ώρα Ελλάδος, η οποία ορίζεται σε EET, UTC +2, λαμβανομένου υπόψιν την αλλαγή της ώρας κατά την θερινή περίοδο, οπότε και αυτή ορίζεται σε EEST, UTC +3.

8.7 Έναρξη δημοπρασίας και τιμή έναρξης

Όλες οι δημοπρασίες ξεκινούν σε προκαθορισμένο χρόνο ο οποίος θα αναφέρεται στα στοιχεία της προς διενέργεια δημοπρασίας. Όλες οι τιμές έναρξης των δημοπρασιών θα είναι 0.00 ευρώ.

8.8 Χρονόμετρο – Αντίστροφη Μέτρηση

Σε όλες τις δημοπρασίες, θα εμφανίζεται κατά την διάρκεια τους, τόσο οι ώρες διενέργειας της δημοπρασίας όσο και το ρολόι – χρονόμετρο της αντίστροφης μέτρησης.
Η αντίστροφη μέτρηση του χρονομέτρου δεν είναι σταθερή και θα διαμορφώνεται ανάλογα με την αύξηση του ενδιαφέροντος των χρηστών, την συμμετοχή τους στη δημοπρασία και την αύξηση της Hotprice.
Η αντίστροφη μέτρηση του χρονομέτρου θα έχει φθίνουσα πορεία και θα μειώνεται κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα κάθε φορά και οι χρήστες θα ενημερώνονται μέσω ειδικής σήμανσης που θα εμφανίζεται στην πλατφόρμα εκάστης δημοπρασίες που διενεργείται.
Η ελάχιστη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης είναι τα 15 δευτερόλεπτα.
Το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης θα απεικονίζεται στην ιστοσελίδα στην πλατφόρμα εκάστης δημοπρασίας ως ρολόι. Θα αντιπροσωπεύει τον πραγματικό χρόνο της κεντρικής μονάδος που λειτουργεί η ιστοσελίδα, ο οποίος θα αποδίδεται πανομοιότυπα στην ιστοσελίδα, σύμφωνα και με το κεντρικό ρολόι.
Σε κάθε περίπτωση, και εξαιτίας καθυστερήσεων στο δίκτυο, ενδέχεται να υπάρχει μικρή καθυστέρηση της σύνδεσης, και να εμφανιστεί διαφορά – καθυστέρηση ανάμεσα στον πραγματικό χρόνο της κεντρικής μονάδας που λειτουργεί η ιστοσελίδα και στον χρόνο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία προτρέπει τους χρήστης, να μην περιμένουν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να πραγματοποιήσουν τα πονταρίσματα τους, καθώς ο χρόνος που θα ληφθούν τα εκάστοτε πονταρίσματα, σχετίζεται μόνο με τον πραγματικό χρόνο της κεντρικής μονάδας που λειτουργεί την ιστοσελίδα. Όταν η αντίστροφη μέτρηση του χρονομέτρου της κεντρικής μονάδας φθάσει στο μηδέν, τότε ο χρήστης που πραγματοποίησε το τελευταίο χτύπημα κερδίζει την δημοπρασία και μπορεί να προχωρήσει στην διαδικασία για να πληρώσει και να παραλάβει το κερδηθέν προϊόν.

8.8.1 Επανεκκίνηση Χρονομέτρου – Νέα αντίστροφη μέτρηση

Κάθε φορά που κάποιος χρήστης πραγματοποιεί ποντάρισμα σε μια δημοπρασία, τότε το χρονόμετρο αυτής της δημοπρασίας θα μηδενίζεται και θα ξεκινά εκ νέου η αντίστροφη χρονομέτρηση του.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η επανεκκίνηση του χρονομέτρου και η αντίστροφη μέτρηση του, θα γίνεται μόνο για ίσο προς το προηγούμενο ή μικρότερο χρονικό διάστημα.

8.9 Αύξηση κλίμακας τιμής δημοπρασίας

Κάθε φορά που κάποιος χρήστης θα πραγματοποιεί ποντάρισμα σε μια συγκεκριμένη δημοπρασία, τότε η τιμή αυτής (σε απεικονιζόμενη κλίμακα που ξεκινά από το 0,00 ευρώ και φθάνει στην ορισθείσα τιμή κλεισίματος) θα αυξάνεται κατά το ποσό των 0,01 ευρώ.
Η αύξηση της τιμής του δημοπρατούμενου προϊόντος είναι ανεξάρτητη από την αντιστοιχία των Flames που απαιτούνται για την πραγματοποίηση πονταρίσματος στην δημοπρασία.

8.10 Νικητής της δημοπρασίας

Ο τελευταίος χρήστης που θα πραγματοποιήσει ποντάρισμα σε κάποια δημοπρασία, ήτοι σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει άλλο ποντάρισμα μέχρι την λήξη της αντίστροφης μέτρησης του χρονομέτρου, είναι ο νικητής της δημοπρασίας.
Μετά την κήρυξη του ως νικητή, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει τις διαδικασίας για να αγοράσει το προϊόν που κέρδισε στην τιμή που έκλεισε.

8.11 Αμφισβήτηση του νικητή δημοπρασίας

Ο νικητής της δημοπρασίας καθορίζεται από τα αρχεία καταγραφής της Εταιρείας.
Σε περίπτωση που υπάρχει αμφισβήτηση ως προς τον νικητή της δημοπρασίας και το τελευταίο ποντάρισμα που πραγματοποιήθηκε, μοναδική υπεύθυνη για την διευθέτηση της διαφοράς είναι η Εταιρεία, η οποία θα καθορίσει ποιος είναι ο νικητής. Η απόφαση της Εταιρείας είναι απόλυτη, στηρίζεται στα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής της εκάστοτε δημοπρασίας της και δεν προσβάλλεται με κανέναν τρόπο.

8.12 Αγορά του προϊόντος της δημοπρασίας από τον Νικητή

8.12.1 Ειδοποιήσεις

Όταν ένας χρήστης κερδίσει μια δημοπρασία, τότε ενημερώνεται αυτόματα με e-mail που του αποστέλλει η Εταιρεία.
Με το ίδιο μήνυμα, ο χρήστης προσκαλείται να κάνει προσφορά για την αγορά του προϊόντος της δημοπρασίας, την οποία θα αποδεχθεί η Εταιρεία, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στους παρόντες.
Η ειδοποίηση αυτή του χρήστη μέσω του μηνύματος που του αποστέλλεται δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δεσμευτική πρόταση για τον χρήστη, ούτε και συνάπτεται αυτομάτως σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη για αγορά του προϊόντος.

8.12.2 Πληροφορίες μετά την νίκη σε δημοπρασία

Ο νικητής της δημοπρασίας, ενημερώνεται άμεσα από την Εταιρεία μέσω e-mail  σχετικά με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ενέργειες για την αγορά του προϊόντος που κέρδισε.

8.12.3 Προϋποθέσεις αγοράς κερδηθέντος προϊόντος

Ο νικητής χρήστης, θα πρέπει να καταβάλλει την αξία του προϊόντος που κέρδισε, εντός της προθεσμίας που ορίζεται με τους παρόντες.

8.12.4 Προθεσμία Αγοράς – Σύναψη Σύμβασης

Με την νίκη ενός χρήστη στην δημοπρασία του δίδεται η δυνατότητα να προχωρήσει σε αγορά του προϊόντος της δημοπρασίας, εντός 120 ωρών από την λήξη της.
Εφόσον ο χρήστης προχωρήσει και επιλέξει την αγορά του προϊόντος στην τιμή του κλεισίματος, τότε έχουν εφαρμογή κατ’ ανάλογο τρόπο, τα οριζόμενα στους παρόντες περί της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος αγορών, και της σύναψης συμβάσεως πώλησης μεταξύ του νικητή χρήστη και της εταιρείας.

8.13 Παράλειψη εκ μέρους του νικητή χρήστη σχετικά με την αγορά του προϊόντος

8.13.1 Ελλιπής Πληρωμή

Εάν ο νικητής χρήστης, προχωρήσει σε πληρωμή του προϊόντος που κέρδισε, και η πληρωμή αυτή είναι ελλιπής (δεν ολοκληρώθηκε, η αξία είναι μικρότερη από το αιτούμενο ποσό του προϊόντος), τότε η Εταιρεία δεν θα αποστείλει το προϊόν στον χρήστη, μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή προσηκόντως.

8.13.2 Παράληψη Αγοράς – Καμία Πληρωμή

Εάν ο νικητής χρήστης, δεν προχωρήσει σε αγορά του προϊόντος της δημοπρασίας, ή δεν πληρώσει το κόστος για την αγορά του προϊόντος, εντός 96 ωρών από την λήξη της τότε:
a. ο χρήστης χάνει το δικαίωμα του να προχωρήσει σε αγορά του προϊόντος που κέρδισε στην τιμή που έκλεισε η δημοπρασία
b. το προϊόν παραμένει στην κυριότητα της εταιρείας και μπορεί να δημοπρατηθεί εκ νέου
c. η Εταιρεία επιστρέφει στον νικητή τα Flames που χρησιμοποιήθηκαν στα πονταρίσματα αυτής της δημοπρασίας.
Σημειώνεται όμως, ότι η ως άνω περίπτωση (c) θα ισχύει για μια και μοναδική φορά, ήτοι την πρώτη φορά που ο εκάστοτε χρήστης δεν θα προχωρήσει στην αγορά του προϊόντος που κέρδισε από την δημοπρασία.
Σε κάθε περίπτωση, η νίκη του χρήστη, ακόμη κι αν αυτός δεν προχώρησε σε τελική αγορά του προϊόντος θα προσμετράται στο σύνολο των νικών δημοπρασιών που έχει πραγματοποιήσει εν συνόλω και συνεπώς θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρόντων, περί περιορισμό στην συμμετοχή σε δημοπρασίας σε σχέση με τις προηγούμενες νίκες.

8.14 Ειδική μορφή δημοπρασίας – ΤΖΑΚ ΠΟΤ (Volcano)

Σε ειδικές περιπτώσεις και κατά την ελεύθερη επιλογή (χρονικά) της εταιρείας, θα διενεργείται ειδική μορφή δημοπρασίας, η οποία θα ονομάζεται και θα φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «ΤΖΑΚ ΠΟΤ» και «VOLCANO».
Σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία θα προχωρά στην διενέργεια τέτοιου είδους δημοπρασίας, θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα τα πλήρη στοιχεία της ειδικής δημοπρασίας.
Η ειδική αυτή δημοπρασία θα έχει τις τυπικές λειτουργίες της δημοπρασίες, με την διαφορά ότι το κάθε ποντάρισμα του χρήστη θα ανεβάζει μόνο την κλίμακα και όχι την τιμή του προϊόντος.
Συνεπώς στην δημοπρασία αυτή δεν θα υπάρχει μέγιστη τιμή για να κερδηθεί το προϊόν, αλλά ο νικητής θα είναι ο χρήστης που θα πραγματοποιήσει το τελευταίο ποντάρισμα εντός του χρόνου διενέργειας της δημοπρασίας.
Επιπρόσθετα, στην ειδική μορφή αυτή της δημοπρασίας, ο νικητής χρήστης, δεν έχει υποχρεώσει να καταβάλει κανένα απολύτως ποσό ακόμη για την αγορά του προϊόντος που κέρδισε.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν στην ειδική αυτή μορφή δημοπρασίας και έχουν εφαρμογή όλοι τα οριζόμενα στους παρόντες.

8.15 Όριο Νικών

Στα πλαίσια της υποχρέωσης της Εταιρεία να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους χρήστες, εφαρμόζονται περιορισμοί στις νίκες επί των δημοπρασιών.
Οι περιορισμοί αυτοί, θέτουν όρους, σχετικά με το πόσες νίκες μπορεί να πραγματοποιήσει ο κάθε χρήστης στις δημοπρασίες ανά 30 ημερολογιακές ημέρες, και οι περιορισμοί αυτές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπου της δημοπρασίας και των αριθμών των νικών κάθε χρήστη.
Οι περιορισμοί αυτοί αναφέρονται και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, και αποτελούν ουσιώδη τρόπου λειτουργίας της πλατφόρμας δημοπρασιών και αδιάσπαστο κομμάτι των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Platinum: 1 νίκη

Gold: 5 νίκες

Silver: 30 νίκες 

Bronze: 100 νίκες

8.15.1 Καμία υποχρέωση ενημέρωσης

Τα όρια και οι περιορισμοί των νικών ενδέχεται να τροποποιηθούν από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε χρόνο, χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών.

8.16 Διεθνείς δημοπρασίες

Η εταιρεία πραγματοποιεί δημοπρασίες οι οποίες απευθύνονται σε διάφορες χώρες του κόσμου.
Προς το παρόν, η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της και διενεργεί δημοπρασίες, σε Κύπρο και Ελλάδα.

9. Flames

9.1. Αγορά Flames

Τα Flames μπορούν να αγοραστούν στην ιστοσελίδα και πωλούνται σε πακέτα. Τα πακέτα χωρίζονται σε 5 κατηγορίες:
- 150 flames προς 10,00 ευρώ
- 360 flames προς 22,95 ευρώ
- 800 flames προς 48,95 ευρώ
- 1700 flames προς 99,95 ευρώ
- 3600 flames προς 189,95 ευρώ

9.2. Διαδικασία πληρωμής

Τα πακέτα Flames μπορούν να αγοραστούν από την ιστοσελίδα, και η πληρωμή τους πρέπει να γίνει με μια από τις κάτωθι μεθόδους, ηλεκτρονικά και πάλι μέσω της ιστοσελίδας.
Συγκεκριμένα, οι μέθοδοι πληρωμής είναι οι κάτωθι:
o Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική (Visa, Mastercard, American Express)
o Paypal
o Paysafe

Η αγορά και πληρωμή πακέτων προϋποθέτει την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα και για την ολοκλήρωση της αγοράς, απαιτείται ο χρήστης να επιβεβαιώσει την αγορά, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα πληρωμής.

9.3 Συμβόλαιο αγοράς πακέτου Flames

Μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη, συνάπτεται σύμβαση αγοραπωλησίας πακέτου Flames, εφόσον ισχύουν αθροιστικά τα κάτωθι:
a. ο χρήστης επιλέγει το συγκεκριμένα πακέτο Flames το οποίο επιθυμεί να αγοράσει,
b. ο χρήστης συμφωνεί να πληρώσει για την αγορά του πακέτου που επέλεξε με μια από τις αναφερόμενες στους παρόντες και στην ιστοσελίδα τρόπους πληρωμής και
c. ο χρήστης επιβεβαιώνει την επιλογή του για αγορά του πακέτου.

Εφόσον ισχύουν τα παραπάνω και μετά από αυτά:
a. δημιουργείται σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας, αναφορικά με την πώληση του επιλεχθέντος πακέτου Flames
b. η σύμβαση ολοκληρώνεται μετά την αποπληρωμή του επιλεχθέντος πακέτου και ο λογαριασμός του χρήστη πιστώνεται με τα αγορασθέντα Flames που αντιστοιχούν στο πακέτο που αγόρασε

Η αγορά των Flames δεν παρέχει το δικαίωμα στον χρήστη να συμμετέχει αυτόματα στις δημοπρασίες.
Ακύρωση της σύμβασης αγοραπωλησίας του πακέτου Flames, μπορεί να επέλθει μόνον κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας και εφόσον τα Flames δεν έχουν χρησιμοποιηθεί με κανέναν τρόπο από τον χρήστη.

9.4 Δωρεάν Flames

9.4.1 Αξία των δωρεάν Flames

Η αξία των δωρεάν Flames που αποκτήθηκαν από τον χρήστη με οποιοδήποτε τρόπο, ανέρχεται σε 0.00 ευρώ.

9.4.2 Καθημερινό Claim για δωρεάν Flames

Ανά 24 ώρες ο κάθε χρήστης θα μπορεί να κάνει δικά του 3 Flames πατώντας σε ειδική ενότητα στην πλατφόρμα δημοπρασιών εντός της ιστοσελίδας.

9.5 Προσφορές – Εκπτωτικά Κουπόνια

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προωθεί προσφορές σχετικά με την αγορά των Flames και τα πακέτα που πωλούνται. Οι προσφορές αυτές, έχουν την μορφή εκπτωτικού κουπονιού και μπορούν να υποβληθούν κατά την διαδικασία πληρωμής ενόψει αγοράς πακέτου Flames. Οι προσφορές και τα εκπτωτικά κουπόνια έχουν ορισμένη διάρκεια και πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός του χρόνου ισχύος τους για να είναι έγκυρα. Εάν τα εκπτωτικά κουπόνια χρησιμοποιηθούν εκτός του χρόνου ισχύος τους, τότε θα θεωρούνται άκυρα και ανενεργά και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την αγορά πακέτων Flames. Το κάθε εκπτωτικό κουπόνι είναι μοναδικό και θα πρέπει να αναγράφεται και να συμπληρώνεται ο μοναδικός του αριθμός κατά την αγορά πακέτων Flames. Είναι δυνατή η χρήση ενός μόνον εκπτωτικού κουπονιού ανά αγορά και ανά χρήστη..

9.7 Αγορασμένα Flames

9.7.1 Αξία αγορασμένων Flames

Η αξία των εκάστοτε αγορασμένων Flames εξαρτάται από την συνολική αξία του πακέτου που αγοράστηκε ή πρόκειται να αγοραστεί. Για παράδειγμα, η αξία του ενός Flame, στο πρώτο διαθέσιμο πακέτο, ανέρχεται στο ποσό των 0,06 ευρώ περίπου.
Εάν η αγορά των Flames πραγματοποιήθηκε με την χρήση εκπτωτικού κουπονιού, ή κερδήθηκε σε κάποια δημοπρασία, τότε η τιμή εκάστου Flames διαμορφώνεται κατ’ ανάλογα προς τα ανωτέρω τρόπο, διαιρώντας την συνολική πληρωτέα αξία του πακέτου προς τον συνολικό αριθμό των αγορασθέντων Flames.

9.7.2 Σχέση Flames κατά το ποντάρισμα σε δημοπρασία

Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει τα Flames του για να ποντάρει σε κάποια δημοπρασία, η αξία των Flames δύναται να υπολογισθεί στην προκειμένη περίπτωση και σε σχέση με την αξία του δημοπρατούμενου προϊόντος.
Για παράδειγμα, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης κερδίσει ένα προϊόν σε δημοπρασία, μπορεί να υπολογίσει την αξία των Flames του, κατά των περιγραφόμενο στις ανωτέρω παραγράφους τρόπο, έχοντας ως βάση την αξία που έφθασε το δημοπρατηθέν προϊόν και διαιρώντας αυτή με τα Flames που χρησιμοποιήθηκαν για την νίκη στην δημοπρασία και την απόκτηση του προϊόντος.

Τα αγορασμένα Flames δεν μπορούν όμως σε καμία περίπτωση να μετατραπούν σε χρήμα, οποιαδήποτε κι αν είναι η αξία τους και με οποιοδήποτε τρόπο κι αν αποκτήθηκαν.

9.8 Οι Εκπτώσεις μου

Οι Εκπτώσεις σας αποτελούνται από την αξία Flames που ο κάθε χρήστες που συμμετείχε σε μια δημοπρασία, χρησιμοποίησε κατά τα πονταρίσματα του, παρόλα ταύτα όμως δεν την κέρδισε.
Η αξία των Flames αυτών, επιστρέφεται στον χρήστη στο σύνολο τους, υπό την μορφή κουπονιών που παρέχουν έκπτωση στον χρήστη για αγορές από το κατάστημα ηλεκτρονικών αγορών της ιστοσελίδας.
Η ισχύς των κουπονιών αυτών είναι 365 μέρες, και εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν εντός του διαστήματος αυτού, ακυρώνονται και εξαφανίζονται.

10. Συμπαιγνία και Απάτη σε βάρος της Εταιρείας

10.1. Ορισμός

Στα πλαίσια των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η έννοια της συμπαιγνίας, περιλαμβάνει την συμφωνία και την συνεργεία μεταξύ δύο ή περισσότερων χρηστών της ιστοσελίδας, με την οποία επιδιώκεται:
a. να περιοριστεί η συμμετοχή και ο ανταγωνισμός οποιουδήποτε προϊόντος σε οποιαδήποτε δημοπρασία
b. να αποτραπούν άλλοι χρήστες από την συμμετοχή σε οποιαδήποτε δημοπρασία,
c. να χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα με τρόπο διαφορετικό προς τους σκοπούς και τις προθέσεις της Εταιρείας
d. να χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα με τρόπο που να βλάπτει την εμπειρία των χρηστών κατά την περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδα.

Ως συμπαιγνία ορίζεται και οποιαδήποτε ενέργεια η οποία εμφανίζει μια δημοπρασία να έχει περισσότερη συμμετοχή και ανταγωνισμό/συναγωνισμό σε σχέση με αυτόν που πραγματικά έχει.
Επί παραδείγματι:
a. μια ομάδα χρηστών, οι οποίοι συμφωνούν να συμμετέχουν σε μια συγκεκριμένη δημοπρασία, δίνοντας ουσιαστικά την εντύπωση ότι το δημοπρατούμενο προϊόν, έχει μεγάλη ζήτηση
b. μια ομάδα χρηστών οι οποίοι συμφωνούν να μοιραστούν το προϊόν της δημοπρασίας και συμμετέχουν ως ομάδα σε αυτήν
c. μια ομάδα χρηστών από την ίδια οικογένεια, νοικοκυριό, κατοικία, συμφωνούν να συμμετέχουν μαζί σε μια δημοπρασία και ποντάρουν παράλληλα σε αυτήν
d. μια ομάδα χρηστών οι οποίοι συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν τα πραγματικά χρήματα ενός μόνο χρήστη για να συμμετέχουν όλοι από κοινού σε μια δημοπρασία
e. μια ομάδα χρηστών οι οποίοι συμφωνούν να ποντάρουν ενάντια σε άλλο συγκεκριμένο χρήστη.

10.2. Έρευνα συμπαιγνίας

Η Εταιρεία ερευνά τα δεδομένα σχετικά με τα Flames που ξοδεύονται, τον χρήστη και τα Flames που ξοδεύει και τις δημοπρασίας στις οποίες ξοδεύονται τα Flames. Η Εταιρεία ερευνά κάθε περίπτωση η οποία παρουσιάζει έστω και ελάχιστα στοιχεία ότι μπορεί να έχει τελεστεί συμπαιγνία.

10.3. Στοιχεία Συμπαιγνίας

Η Εταιρεία θα προχωρήσει σε περαιτέρω έρευνα για την ύπαρξη συμπαιγνίας, εφόσον διαπιστώσει ότι:
a. δύο ή περισσότεροι χρήστες, πραγματοποιούν πονταρίσματα χρησιμοποιώντας την ίδια IP
b. δύο ή περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση ή το ίδιο μέσο και τρόπο πληρωμής
c. δύο ή περισσότεροι χρήστες ποντάρουν στο ίδιο προϊόν και έχουν κοινά στοιχεία (όπως όνομα χρήστη, ημερομηνία γέννησης και γεωγραφική τοποθεσία)
d. εμφανίζονται μοτίβα κατά τα οποία δύο ή περισσότεροι χρήστες, συμμετέχουν σε δημοπρασίες και ποντάρουν, μόνον όταν άλλοι χρήστες δεν συμμετέχουν στις ίδιες δημοπρασίες
Η παραπάνω λίστα είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

10.4. Βεβαιότητα της Εταιρείας για την ύπαρξη συμπαιγνίας

Η Εταιρεία βασίζει τα συμπεράσματα της, σχετικά με τα αν υπάρχει συμπαιγνία, πάνω σε λεπτομερή έρευνα των στοιχείων που έχει βρει και λεπτομερώς έχει εξετάσει.
Σε περίπτωση που η εταιρεία καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχει τελεστεί συμπαιγνία, τότε ενημερώνει τους φερόμενους ως μετέχοντες σε αυτήν χρήστες, αιτιολογημένα.

10.5. Αμφισβήτηση του συμπεράσματος της Εταιρείας περί ύπαρξης συμπαιγνίας

Οποιαδήποτε άρνηση και αμφισβήτηση εκ μέρους χρήστης, για το πόρισμα της εταιρείας περί ύπαρξης συμπαιγνίας και συμμετοχής του σε αυτήν, θα πρέπει να γίνεται εγγράφως.
Ο χρήστης που προβάλει την ως άνω άρνηση, δικαιούται πλήρη πρόσβαση, με επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, στα στοιχεία της Εταιρείας, με βάση τα οποία κατέληξε στο πόρισμα της.
Εάν ο χρήστης θεωρεί ότι δεν υφίσταται συμπαιγνία και ότι ο ίδιος δεν έχει συμμετέχει σε συμπαιγνία, εφόσον αυτή υφίσταται, και συνεπώς η Εταιρεία έχει σφάλει κατά το συμπέρασμα της, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, δεν εμποδίζουν σε καμία περίπτωση τον χρήστη, να κινήσει οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία κατά της Εταιρείας για την απόδειξη της αλήθειας. Πλην όμως, η αξίωση της αποζημίωσης του χρήστη στην παραπάνω περίπτωση, αναγνωρίζεται με τους παρόντες, ότι δεν μπορεί αν ξεπερνά την αξία των Flames που χρησιμοποίηση κατά την διενέργεια της δημοπρασίας επί της οποίας διαπιστώθηκε συμπαιγνία.

10.6 Άρνηση της αμφισβήτησης από την Εταιρεία

Τίποτα από όσα ανωτέρω αναφέρονται, δεν επηρεάζει ή καθυστερεί ή παρεμποδίζει το δικαίωμα της Εταιρείας να προχωρήσει σε επανεκκίνηση της δημοπρασίας.
Εάν κάποιος χρήστης αμφισβητεί το συμπέρασμα της Εταιρείας αναφορικά με το αν υφίσταται συμπαιγνία σε κάποια δημοπρασία, θα πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία που ανωτέρω ορίζεται. Η δε Εταιρεία, αρνούμενη την αμφισβήτηση αυτή, μπορεί να προχωρήσει ελεύθερα σε επανεκκίνηση της δημοπρασίας που θεωρεί ότι ήταν προϊόν συμπαιγνίας.

10.7. Αποτελέσματα έρευνας για συμπαιγνία

Ως αποτέλεσμα της έρευνας που διεξάγει η Εταιρεία για το ενδεχόμενο ύπαρξης συμπαιγνίας σε κάποια δημοπρασία, η Εταιρεία μπορεί να καταλήξει στα ακόλουθα συμπεράσματα:
a. Κανένα στοιχείο δεν αποδεικνύει την ύπαρξη συμπαιγνίας
b. Βάσιμες αποδείξεις ύπαρξης συμπαιγνίας
c. Υποψία ύπαρξης συμπαιγνίας

10.7.1. Κανένα στοιχείο δεν αποδεικνύει την ύπαρξη συμπαιγνίας

Καμία περαιτέρω ενέργεια δεν θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία και η δημοπρασία δεν θα επανεκκινηθεί.

10.7.2. Βάσιμες αποδείξεις ύπαρξης συμπαιγνίας

Για να θεωρηθεί ότι η Εταιρεία διαθέτει βάσιμες αποδείξεις συμπαιγνίας, θα πρέπει να στηρίζει το πόρισμα και το συμπέρασμα της, σε ειδική, αιτιολογημένη και ειλικρινή άποψη της, καθώς και σε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία:
a. πληρείται η έννοια της συμπαιγνίας, όπως ανωτέρω ορίζεται
b. οποιοσδήποτε μέσος συνετός άνθρωπος θα μπορούσε να καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα περί ύπαρξης συμπαιγνίας
Δεν είναι όμως απαραίτητο, η ύπαρξη της συμπαιγνίας να συνοδεύεται από την νίκη σε δημοπρασία, ενός από τους χρήστες που συμμετείχαν στην συμπαιγνία.
Σε κάθε περίπτωση που πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε η Εταιρεία δύναται:
a. να προχωρήσει σε αναστολή των λογαριασμών των χρηστών που η Εταιρεία θεωρεί ότι συμμετείχαν στην συμπαιγνία,
b. να αρνηθεί να αποδεχθεί τα αποτελέσματα της δημοπρασίας επί της οποίας τελέσθηκε η συμπαιγνία και κυρίως το νικητήριο χτύπημα επ’ αυτής,
c. να επαναφέρει την δημοπρασία στο χρονικό σημείο προ της τελέσεως της συμπαιγνίας,
d. να προχωρήσει σε επανεκκίνηση της δημοπρασίας

11. Αναστολή λογαριασμού

11.1. Αιτίες αναστολής λογαριασμού

Ο λογαριασμός ενός χρήστη θα τίθεται σε αναστολή, εφόσον:
a. διαπιστωθεί ότι παραβιάζει κάποιον από τους αναφερόμενους στις παραγράφους 4 και 5 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων,
b. διαπιστωθεί ότι τελεί σε υπαλληλική, εργασιακή ή εν γένει άμεση σχέση με την Εταιρεία
c. διαπιστωθεί ότι έχει αποκτήσει οικειότητα με την Εταιρεία σε τέτοιο βαθμό, ώστε να θίγεται η υποχρέωση της Εταιρείας να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία μπορεί να αναστείλει τον λογαριασμό ενός χρήστη, εφόσον:
a. διαπιστωθεί ότι έχει συμμετάσχει σε συμπαιγνία σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες
b. πιστεύει ότι ο χρήστης, με οποιονδήποτε τρόπο προσπαθεί να βλάψει την Εταιρεία και την ιστοσελίδα

11.2. Αποτελέσματα Αναστολής λογαριασμού

Ο χρήστης, του οποίου ο λογαριασμός έχει τεθεί σε αναστολή:
a. χάνει και του αφαιρούνται αυτομάτως, όλα τα Flames που έχει κατά τον χρόνο εκείνο στον λογαριασμό του
b. παραδίδονται τα στοιχεία του στην Εταιρεία, η οποία θα εξετάσει το ενδεχόμενο τέλεση απάτης σε βάρος της Εταιρείας, ή οποιασδήποτε άλλης αξιόποινης πράξεως, και θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες
c. στερείται του δικαιώματος να προχωρήσει σε νέο εγγραφή, δημιουργώντας νέο λογαριασμό στην ιστοσελίδα
d. στερείται του δικαιώματος να κάνει οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που αυτή και η Εταιρεία παρέχουν

12. Προστασία Αγοραστή

12.1 Έννοια και περιπτώσεις εφαρμογής διαδικασίας προστασίας αγοραστή

Η Εταιρεία ασκεί έλεγχο και εποπτεία σε όλες τις δημοπρασίες που διενεργούνται στην ιστοσελίδα.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει την διαδικασία της προστασίας αγοραστή, υπέρ οποιουδήποτε χρήστη.
Η προστασία του αγοραστή, ουσιαστικά «παγώνει» τον λογαριασμό του χρήστη, μέχρις ότου η Εταιρεία θεωρεί ότι ο χρήστης είναι έμπιστος.
Το δικαίωμα αυτό της Εταιρείας ασκείται στις κάτωθι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
a. εάν κάποιος νέος χρήστης, αμέσως μετά την εγγραφή του, προχωρήσει σε αγορά μεγάλων πακέτων με Credits και παράλληλα, κερδίσει μια σειρά από δημοπρασίες
b. εάν κάποιος χρήστης, έχει χρησιμοποιήσει τρεις ή περισσότερες διαφορετικές μεθόδους πληρωμής ή και διαφορετικές πιστωτικές κάρτες για να πραγματοποιήσει αγορές στην ιστοσελίδα, μέσα σε χρονικό διάστημα 28 ημερών
c. εάν κάποιος χρήστης έχει πραγματοποιήσει μια σειρά συναλλαγών με την ιστοσελίδα, και η Εταιρεία διατηρεί αμφιβολίες σχετικά με την ταυτοποίηση του χρήστη
d. εάν κάποιος χρήστης έχει προχωρήσει σε αγορά ή έχει κερδίσει σε δημοπρασία προϊόν, η λιανική τιμή του οποίο ξεπερνά τα 350,00 ευρώ.
Σύμφωνα με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις αντιλήψεις της Εταιρείας, οι ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις ενδέχεται να υποδεικνύουν και να αποκρύπτουν απατηλή συναλλαγή καρτών, καθώς και το ποινικό αδίκημα της απάτης κ.α.

12.2 Πνεύμα και σκοπός του δικαιώματος της Εταιρείας για ακύρωση του συμβολαίου αγοράς

Το ανωτέρω δικαίωμα της Εταιρεία έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι νικητές δημοπρασιών που αφορούν σε προϊόντα μεγάλης και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, είναι πραγματικοί χρήστες, πραγματικοί νικητές της δημοπρασίας και είναι πράγματι αυτοί που εμφανίζονται να είναι με βάση τον λογαριασμό του χρήστη τους.
Το δικαίωμα αυτό της Εταιρείας ασκείται για να εξασφαλίσει επίσης ότι ο χρήστης που κέρδισε ένα προϊόν μεγάλης αξίας, έχει συμμετάσχει στην δημοπρασία και κερδίσει αυτήν δίκαια και χωρίς δόλια μέσα και συμπεριφορές (βλ. περιπτώσεις συμπαιγνίας).

12.3 Επεξήγηση διαδικασίας προστασίας αγοραστή – ολοκλήρωση διαδικασίας

Στην περίπτωση που η Εταιρεία ενεργοποιήσει την διαδικασία προστασία αγοραστή υπέρ κάποιου χρήστη, τότε ο χρήστης αυτός ειδοποιείται άμεσα, σχετικά με την ενεργοποιήσει της υπηρεσίας, το «πάγωμα» του λογαριασμού του, και ενημερώνεται για όλες τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επανέλθει ο λογαριασμός του.
Η Εταιρεία υποχρεούται εντός 48 ωρών από την ενεργοποίηση της διαδικασίας προστασίας αγοραστή να την ολοκληρώσει και να αποδεσμεύει τον λογαριασμό του χρήστη, υπέρ του οποίου ενεργοποιήθηκε η διαδικασία, εφόσον ο χρήστης ακολουθήσει την διαδικασία που θα του υποδείξει η Εταιρεία για την ολοκλήρωση της.
Η διαδικασία προστασίας αγοραστή που ακολουθεί η Εταιρεία συνίσταται σε:
a. ενεργοποίηση της διαδικασίας από την Εταιρεία,
b. ειδοποίηση του χρήστη υπέρ του οποίου ενεργοποιήθηκε η διαδικασία, σχετικά με αυτήν,
c. αποστολή αιτήματος προς τον χρήστη, για χορήγηση και αποστολή προς την Εταιρεία, εάν εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητας του,
d. αποστολή εκ μέρους του χρήστη του αποδεικτικού της ταυτότητας του προς την Εταιρεία,
e. αποδοχή του αποδεικτικού αυτού από την Εταιρεία,
f. εφόσον γίνει αποδεκτό το αποδεικτικό από την Εταιρεία, ολοκλήρωση της διαδικασίας προστασίας αγοραστή και
g. αποδέσμευση του λογαριασμού του χρήστη.

12.4 Περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης διαδικασίας προστασίας αγοραστή – Ενέργειες Εταιρείας

12.4.1 Παρακράτηση προϊόντων που έχουν αγοραστεί

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει και να «παγώσει» προσωρινά οποιαδήποτε αγορά έγινε από το ηλεκτρονικό κατάστημα αγορών, ή αγορά που έγινε μετά από νίκη σε δημοπρασία, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία προστασίας του αγοραστή, και εφόσον ο χρήστης αρνείται ή δεν έχει αποστείλει ακόμη τα έγγραφα ταυτοποίησης που του έχουν ζητηθεί από την Εταιρεία.
Το δικαίωμα αυτό της Εταιρείας, μπορεί να εφαρμοστεί για χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημερών.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας προστασίας αγοραστή και την αποδέσμευση του λογαριασμού του χρήστη υπέρ του οποίου ξεκίνησε η διαδικασία, η Εταιρεία οφείλει να αποδεσμεύσει όλα τα προϊόντα που σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο είχε παρακρατήσει άμεσα.

12.4.2 Ακύρωση Συμβολαίου Αγοράς

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε συμβόλαιο έχει συναφθεί μεταξύ αυτής και κάποιου χρήστη, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία προστασίας αγοραστή, και ο χρήστης υπέρ του οποίου αυτή ενεργοποιήθηκε, αρνείται να αποστείλει τα έγγραφα ταυτοποίησης που του έχουν ζητηθεί ή από τα έγγραφα που έχει αποστείλει δεν προκύπτει η ταυτοποίηση του.
Στα πλαίσια αυτά, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε συμβόλαιο αγοράς έχει πραγματοποιήσει, εφόσον:
a. η Εταιρεία έχει ενεργοποιήσει υπέρ του την διαδικασία προστασίας αγοραστή και ο λογαριασμός του χρήστη έχει «παγώσει»,
b. η Εταιρεία έχει ζητήσει από τον χρήστη να αποστείλει έγγραφα για την ταυτοποίηση του και
c. ο χρήστης έχει αρνηθεί να αποστείλει τα έγγραφα ή δεν τα έχει αποστείλει μέσα χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ειδοποίηση του εκ μέρους της Εταιρείας.
Στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιο αγοράς ακυρώνεται, και το προϊόν που αγοράστηκε ή κερδήθηκε και αγοράστηκε παραμένει στην κυριότητα της Εταιρείας.

13. Επιθέσεις κατά της ιστοσελίδας

13.1. Συχνότητα επιθέσεων κατά της ιστοσελίδας

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται η ιστοσελίδα να δεχθεί επιθέσεις, και ως αποτέλεσμα αυτών, δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία των πονταρισμάτων στις δημοπρασίες.
Κατά τη διάρκεια τέτοιων επιθέσεων, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, μπορεί να φθάσει το μηδέν και συνεπώς να σταλεί ειδοποίηση στον χρήστη που πραγματοποίησε το τελευταίο ποντάρισμα ότι έχει κερδίσει την δημοπρασία. Στην περίπτωση αυτή όμως, η Εταιρεία υποχρεούται να προχωρήσει σε επανεκκίνηση της δημοπρασίας, όσο «άδικο» κι αν παρουσιάζεται αυτό στον χρήστη που κέρδισε την δημοπρασία, ως αποτέλεσμα τα επίθεσης κατά της ιστοσελίδας.
Η Εταιρεία δεν αποδέχεται και δεν πρόκειται, ως αποτέλεσμα τυχόν επιθέσεων σε βάρος της ιστοσελίδας, να εξαναγκασθεί να ολοκληρώνει τις δημοπρασίες, πριν του προκαθορισμένου χρόνου διάρκειας τους.

13.2. Αποτελέσματα επίθεσης κατά της ιστοσελίδας

Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί επίθεση κατά της ιστοσελίδας, και αποσταλεί σε χρήστη ειδοποίηση ότι κέρδισε την δημοπρασία λαθεμένα, η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον χρήστη, για το συμβάν της επίθεσης που δέχθηκε η ιστοσελίδα, και να του εξηγεί για ποιο λόγο αρνείται την νίκη του στην δημοπρασία και την αντίστοιχη πρόταση του για αγορά του προϊόντος που κερδήθηκε.
Εάν ο χρήστης έχει ήδη καταβάλει την αξία του προϊόντος της δημοπρασίας, τότε η Εταιρεία, επιστρέφει στον χρήστη το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.

13.3. Αποποίηση Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί προς τους χρήστες την συνεχή και ανεπηρέαστη χρήση της ιστοσελίδας και την συμμετοχή στις υπηρεσίες που παρέχει.
Επιθέσεις κατά τις ιστοσελίδας, διαφορετικά προγράμματα περιήγησης στο ίντερνετ, η σύνδεση στο ίντερνετ, γεωγραφικές τοποθεσίες, διακοπές ρευματοδότησης, διακοπές δικτύου και λοιπά άλλα, είναι παράγοντες οι οποίοι δεν εντάσσονται στη σφαίρα ελέγχου και επιρροής της Εταιρείας.
Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τηρεί της υποχρεώσεις τις και να διαθέτει στο κοινού και τους χρήστες την ιστοσελίδα, κατά το μέρος που μπορεί και δύναται.
Σε κάθε περίπτωση που η ιστοσελίδα δέχεται επίθεση, τα χρονόμετρα των δημοπρασιών που διενεργούνται θα παγώνουν μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα.
Μετά την επίλυση του προβλήματος, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει ή να μειώσει τη διάρκεια της δημοπρασίας κατά την κρίση της.
Είναι σύνηθες στην παραπάνω περίπτωση, στις δημοπρασίες που συνεχίζουν μετά από πάγωμα λόγω επίθεσης κατά της ιστοσελίδας, να εμφανίζουν το μήνυμα «αναμονή πονταρίσματος», μέχρι κάποιος χρήστης να πραγματοποιήσει ένα ποντάρισμα.

13.4. Έρευνα επί επιθέσεως κατά της ιστοσελίδας

Σε κάθε περίπτωση που η Εταιρεία αντιληφθεί και ανακαλύψει στοιχεία επίθεσης κατά της ιστοσελίδας, τα οποία συνδέονται με μοτίβα ενεργειών που λαμβάνουν χώρα εντός της ιστοσελίδας και συνδέονται με τις επιθέσεις αυτές, τότε η Εταιρεία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές θα κινήσει κάθε νόμιμη διαδικασία σε βάρος παντός υπευθύνου για ενέργειες σε βάρος της Εταιρείας, της ιστοσελίδας και των χρηστών αυτής. Οι ενέργειας αυτές της Εταιρείας, γίνονται με σκοπό να επιτύχει η Εταιρεία την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας και να παρέχονται δίκαιες και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας.

14. Αξιώσεις προς την Εταιρεία – Νομικά Ζητήματα

Κάθε χρήστης που θεωρεί ότι έχει κάποια αξίωση/παράπονο/νομικό ζήτημα κατά της Εταιρείας, θα πρέπει να αποστέλλει εγγράφως μήνυμα προς αυτήν στην διεύθυνση info@bidonfire.com ή μέσω της ειδικής φόρμας της ιστοσελίδας, εκθέτοντας και τεκμηριώνοντας πλήρως τις απόψεις του.

15. Ερμηνεία – Αποποίηση Ευθύνης

15.1. Ερμηνεία του όρου Εταιρεία, στο παρόν κεφάλαιο

Στο κεφάλαιο αυτό, ως Εταιρεία, νοείται, πέραν του ορισμού που δίδεται στην αρχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, αλλά και ως όλοι τα διοικητικά στελέχη, οι άμεσοι συνεργάτες και συνέταιροι αυτής (προμηθευτές, αποθήκης, αποστολείς κ.λπ.).

15.2 Εγγυήσεις ως προς τη λειτουργία της ιστοσελίδας

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, θα είναι πάντοτε προσβάσιμα, διαθέσιμα και χωρίς διακοπή στους χρήστες.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, να ανακαλέσει/αναστείλει προσωρινά, ή να περιορίσει την προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα σε ολόκληρη ή τμήματα της ιστοσελίδας, για λόγους επαγγελματικούς και στα πλαίσια των σκοπών του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και εν γένει της εμπορικής της δραστηριότητας.
Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρεία θα ενημερώνει προσηκόντως και εγκαίρως τους χρήστες.

15.3 Αποποίηση Ευθύνης ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι των χρηστών, και από την χρήση της ιστοσελίδας και την χρήση των υπηρεσιών της για:
a. απώλεια κερδών και εισοδημάτων
b. απώλεια διαφυγόντων κερδών, επιχειρηματικών ευκαιριών και πωλήσεων
c. απώλεια συμφωνιών και συμβολαίων
d. απώλεια ή βλάβη στην φήμη, την εμπορικότητα και την πελατεία
e. απώλεια ή βλάβη σε λογισμικό ή εξαρτήματα, πληροφορίες και δεδομένα
f. οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση βλάβη ή απώλεια

15.4 Αποποίηση Ευθύνης ως προς την τήρηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι χρηστών της ιστοσελίδας και τρίτων, στα πλαίσια τήρησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, και για καθυστέρηση ή ανεπάρκεια στην τήρηση των υποχρεώσεων της, εφόσον αυτά οφείλεται σε παράγοντες επί των οποίων δεν έχει καμία ή ουσιαστική επιρροή η Εταιρεία.

16. Πνευματικά Δικαιώματα της Εταιρείας

16.1 Πληροφορίες, περιορισμοί προσωπικής και εμπορικής χρήσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, κάθε μορφής, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ανήκει στην πλήρη κυριότητα της, με την εξαίρεση τυχόν περιεχομένου που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, όπως αυτά αναφέρονται και προσδιορίζονται στους παρόντες, και από τα οποία η Εταιρεία έχει λάβει νόμιμη άδεια για την χρήση, επεξεργασία και εκμετάλλευση του περιεχομένου τους.
Τόσο το περιεχόμενο που ανήκει στην Εταιρεία και αποτελεί πνευματική της ιδιοκτησίας, όσο και το περιεχόμενο τρίτων, προστατεύεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κυπριακού Νόμου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πνευματικά δικαιώματα.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας, έχουν το δικαίωμα να αναγιγνώσκουν (βλέπουν) το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Το δε δικαίωμα αυτό που τους παρέχει η εταιρεία είναι περιορισμένο, μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο και ανακλήσιμο.
Συνεπώς οι χρήστες, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, μόνο προσωπικά, για τον εαυτό του, απαγορευμένης της εμπορικής χρήσεως.
Απαγορεύεται δηλαδή οι χρήστες, να πωλούν, να μεταβιβάζουν, να αντιγράφουν, να αναπαράγουν (ακόμη και με αντίστροφο τεχνικό σχεδιασμό), την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο της.
Απαγορεύεται επίσης οι χρήστες να χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα για δημόσια ή εμπορική χρήση.
Απαγορεύεται η τύπωση, ανατύπωση ή με ηλεκτρονικό τρόπο αναπαραγωγή, εγγράφων, γραφημάτων, εικόνων και άλλων στοιχείων της και εκ της ιστοσελίδας, ολικά ή μερικά και για οποιαδήποτε χρήση, εκτός εάν έχει προηγηθεί αίτηση προς την Εταιρεία και η τελευταία έχει χορηγήσει εγγράφως καταφατική απάντηση της.
Επιπρόσθετα, απαγορεύεται ο χρήστης να παρέχει, να μεταβιβάζει και με οποιονδήποτε τρόπο να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, στοιχεία, έγγραφα, εικόνας και άλλα δεδομένα, τα οποία ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία και κυριότητα άλλου προσώπου, χωρίς να έχει την έγγραφη συναίνεση αυτών. Στα πλαίσια αυτά, ο χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και τα δεδομένα που παρέχει στην Εταιρεία, καθώς και για την τυχόν ζημία που μπορεί προκληθεί από παράνομη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας και παραβίαση προσωπικών δεδομένων

16.2 Ειδικά Χαρακτηριστικά Εταιρεία (Σήμα Κατατεθέν)

Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της, την επωνυμία της, την διεύθυνση της ιστοσελίδας, το λογότυπο της, την ονομασία του καταστήματος ηλεκτρονικών πωλήσεων και τα αντίστοιχα λογότυπα αυτών.
Δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση η χρήση της ονομασίας της Εταιρείας και όλων των λογοτύπων και γραφικών στοιχείων που εμφανίζονται στην σελίδα αυτής, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
Όλες οι υπόλοιπες ονομασίες, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και εταιρειών δεν ανήκουν στην Εταιρεία, αλλά στους νόμιμους κατόχους αυτών.

16.3 Ιδέες και προτάσεις

Όλα τα σχόλια, απόψεις, κριτικές, προτάσεις, ιδέες και κάθε άλλου είδους υποβολές προς την Εταιρεία από τους χρήστες, οι οποίες υποβάλλονται, παραδίδονται, αποκαλύπτονται ή προσφέρονται στην Εταιρεία, αποτελούν πλέον πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει και δεν φέρει καμία ευθύνη, σε ισχυρισμό των χρηστών ότι η Εταιρεία εκμεταλλεύθηκε προσωπική του ιδέα, την οποία ο ίδιος παρέθεσε προς την Εταιρεία.
Εφόσον ο χρήστης προωθήσει προς την Εταιρεία οποιαδήποτε ιδέα ή πρόταση του, τότε αποδέχεται ρητά ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την πρόταση του ελεύθερα και με οποιαδήποτε τρόπο, χωρίς να απαιτείται ενημέρωση ή άδεια του χρήστη, και χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.

17. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδες της, ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους στους χρήστες, οι οποίες να οδηγούν σε έτερες ιστοσελίδες ξένες προς την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν απολύτως έλεγχο στις εξωτερικές αυτές ιστοσελίδες, και η εμφάνιση τους στην ιστοσελίδα, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτροπή του χρήστη να επισκεφθεί της ιστοσελίδες αυτές και να κάνει χρήση τους, ούτε και υποδεικνύει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ της Εταιρείας και των εκάστοτε κατόχων των εξωτερικών αυτών ιστοσελίδων.
Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για τις εξωτερικές αυτές ιστοσελίδες και το περιεχόμενο τους, και δεν αποδέχεται καμία απολύτως ευθύνη για την επίσκεψη τους από τους χρήστες.
Παράλληλα η Εταιρεία προτρέπει τους χρήστες της ιστοσελίδας, αν και εφόσον επιθυμούν να επισκεφθούν και να κάνουν χρήση των εξωτερικών ιστοσελίδων, να διαβάσουν με προσοχή τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε εξωτερικής ιστοσελίδας.

18. Ασφάλεια

18.1 Υποχρέωση χρήστη για περιορισμό της πρόσβασης

Όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, είναι απολύτως υπεύθυνοι για τον λογαριασμό τους, για την αποκλειστική χρήση αυτού μόνον από τους ίδιους, και για το περιορισμό της πρόσβασης τρίτων ατόμων σε αυτών. Θα πρέπει συνεπώς να περιορίζουν την πρόσβαση τρίτων ατόμων στον υπολογιστή τους, και να έχουν εγκαταστήσει όλα τα απαραίτητα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή τους (from all types of malicious code, spyware, viruses, Trojans, etc. that may track any data entered on the Web Site), που θα εξασφαλίζουν σε αυτούς την αποκλειστική χρήση του λογαριασμού τους.
Επιπρόσθετα, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση και απόκρυψη των προσωπικών του στοιχείων (όνομα χρήστη, κωδικός κ.λπ).
Τέλος ο χρήστης αποδέχεται την πλήρη ευθύνη ως ανωτέρω περιγράφεται και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις ενέργειες που εμφανίζονται από τον λογαριασμό του και υπό την ταυτότητα χρήστη του.

18.2 Υποχρέωση χρήστη να διατηρεί ασφαλή τον κωδικό του και να πραγματοποιεί έξοδο από τον λογαριασμό του

Ο χρήστης με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμφωνεί:
a. να ειδοποιεί την Εταιρεία άμεσα και εγγράφως, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσει παραβίαση του λογαριασμού του και χρήση αυτού από τρίτο άτομο και όχι από τον ίδιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παραβίαση του συστήματος ασφαλείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες
b. να εξασφαλίζει ότι κάθε φορά που θα αποχωρεί από την ιστοσελίδα θα πραγματοποιεί έξοδο από τον λογαριασμό του.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για απώλεια ή βλάβη του χρήστη, εφόσον ο τελευταίας δεν τηρήσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα παράγραφο.

18.3 Έλεγχος και εποπτεία

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ασκεί έλεγχο και εποπτεία στην κίνηση του δικτύου και τις ιστοσελίδας, ούτως ώστε να μπορεί να διαπιστώσει τυχόν περιστατικά, προσπάθειας χρήσεως λογαριασμού χρήστη από άλλο πρόσωπο, προσπάθειας επέμβασης στους λογαριασμούς και στην ιστοσελίδα και προσπάθειας να προκληθεί βλάβη στην ιστοσελίδα και την Εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο – και να εμποδίσει αυτά.
Οποιοσδήποτε επισκέπτεται και χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, αποδέχεται το δικαίωμα αυτό της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προχωρήσει σε πλήρη έρευνα μετά των αρμόδιων αρχών, ή κατόπιν αδείας τους, για να αποκαλύψει πληροφορίες, στοιχεία και την ταυτότητα, οποιοδήποτε προσπαθήσει με οποιονδήποτε τρόπο να προκαλέσει βλάβη στην ιστοσελίδα και την Εταιρεία, καθώς να παραβιάσει τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

19. Αποζημίωση υπέρ της Εταιρείας

Όλοι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν και αποδέχονται να προστατεύουν, αποζημιώνουν και να μην επιρρίπτουν ευθύνη στην Εταιρεία και σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν, για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη ή αξίωση τρίτων προσώπων, που σχετίζονται με:
a. την χρήση της ιστοσελίδας και των λογαριασμών των χρηστών;
b. οποιαδήποτε δεδομένου έχουν αποσταλεί ή αναληφθεί από τους χρήστες
c. την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από τους χρήστες
d. την παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων από τους χρήστης.
Η παρούσα συμφωνία, παραμένει σε ισχύ ακόμη και μετά τη λήξη της ισχύος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και την σε κάθε περίπτωση αποσύνδεση του εκάστοτε χρήστη με την ιστοσελίδα και την Εταιρεία.

20. Παράλειψη Άσκησης Δικαιώματος

Σε σπάνιες περιπτώσεις η Εταιρεία ενδέχεται να μην ερμηνεύσει στενά και κατά γράμμα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και συνακόλουθα να ασκήσει μερικώς ή και να μην ασκήσει καθόλου τα δικαιώματα της.

Στις περιπτώσεις αυτές, δεν συνάγεται ότι η Εταιρεία έχει παραιτηθεί από τα δικαιώματα της, τα οποία παραμένουν ισχυρά και επιδιώξιμα σε κάθε περίπτωση.

21. Εγκυρότητα και Αυτοτέλεια των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν τόσο συνολικά όσο και αυτοτελώς. Σε περίπτωση που ένας εκ των ανωτέρω όρων κριθεί ή θεωρηθεί άκυρος, οι λοιποί όροι παραμένουν σε ισχύ ως έγκυροι, χωρίς την ύπαρξη των οποίων η Εταιρεία θα επιθυμούσε την εφαρμογή των παρόντων ως έχουν, πλην αυτών.

22. Ειδοποιήσεις

22.1 Ειδοποιήσεις – Μηνύματα Χρήστη προς την Εταιρεία

Οποιεσδήποτε αναφορές και σχόλια που αφορούν την ιστοσελίδα, πρέπει να απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκάστοτε χρήστη.

22.2 Ειδοποιήσεις – Μηνύματα Εταιρείας προς την Χρήστη – Τεκμήριο Παραλαβής

Ειδοποιήσεις προς τους χρήστες, θα αποστέλλονται στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν καταχωρήσει στον λογαριασμό τους κατά την πραγματοποίηση της εγγραφής τους.
Οι ειδοποιήσεις αυτές, θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από τον λήπτη, από την αποστολή του μηνύματος.

23. Τίτλου παραγράφων όρων και προϋποθέσεων

Οι τίτλοι που έχουν τεθεί στα κεφάλαια, στις παραγράφους και στις υποπαραγράφους των παρόντων και προϋποθέσεων, έχουν τεθεί καθαρά για διευκρινιστικούς σκοπούς και για διευκόλυνση των χρηστών και επισκεπτών της ιστοσελίδας, να κατανοήσουν πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Οι τίτλοι αυτοί, δεν έχουν καμία νομική ούτε και συμβατική ισχύ και δεσμευτικότητα.

24. Πόνταρε Υπεύθυνα - Προειδοποίηση

24.1 Υπηρεσίες Ιστοσελίδας – Πλατφόρμα Διενέργειας Δημοπρασιών

Με την ιστοσελίδα, η Εταιρεία παρέχει προς τους χρήστες την δυνατότητα και την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δημοπρασίες για να κερδίσουν και να αγοράσουν σε οικονομικότερες τιμές διάφορα προϊόντα.
Οι δημοπρασίες που διενεργούνται, ως μορφή παιχνιδιού είναι διασκεδαστικές και ελκυστικές, και στηρίζονται στην στρατηγική που θα εφαρμόσει ο κάθε χρήστης – παίκτης για να τις κερδίσει.
Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρεία παρέχει στους χρήστες και επισκέπτες της ιστοσελίδας μια θετική και διασκεδαστική εμπειρία.
Σε κάθε περίπτωση όμως, συμβουλεύει τους χρήστες – παίκτες, να συμμετέχουν υπεύθυνα και με προσοχή στις δημοπρασίες.

24.2 Κίνδυνος Εθισμού

Ακριβώς επειδή η πλατφόρμα διενέργειας δημοπρασιών παρουσιάζεται και παρέχεται στους χρήστες της ιστοσελίδας ως μορφή παιχνιδιού, η Εταιρεία αναγνωρίζει και προειδοποιεί, αν και η πιθανότητα είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη, για το ενδεχόμενο εθισμού.
Ο ενθουσιασμός, η αγωνία και τα συναισθήματα συναγωνισμού που μπορεί να διεγείρει στην προσωπικότητα του κάθε χρήστη η πλατφόρμα διενέργειας δημοπρασιών, κυρίως εφόσον ο χρήστης ξοδεύει μεγάλο μέρος του χρόνου του συνδεδεμένος στην ιστοσελίδα και συμμετέχοντας στις δημοπρασίας, παράλληλα προς την μείωση της κοινωνικής του δραστηριότητας με φίλους και οικογένεια, ενδέχεται να δημιουργήσει αισθήματα αγωνίας και άγχους στον χρήστη, με αποτέλεσμα την διατάραξη της κοινωνικής του ζωής και της ψυχικής του υγείας.
Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρεία, παρέχει τις υπηρεσίες της με σκοπό να παρέχει στους χρήστες μια καλή και ευχάριστη εμπειρία, χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στην προσωπική και κοινωνική του ζωή.
Επειδή όμως, η Εταιρεία δεν δύναται να επέμβει στην προσωπική ζωή του κάθε χρήστη με κάθε τρόπο, και δεδομένης της ελάχιστης πιθανότητας να προκληθούν τα ως άνω αναφερόμενα στους χρήστες από την συμμετοχή τους στις περιγραφόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω της διενέργειας δημοπρασιών, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, για τυχόν βλάβη του χρήστη, σύμφωνα με όσα ανωτέρω περιγράφησαν.

24.3 Προειδοποιήσεις – Υποδείξεις

Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφορών, η Εταιρεία παρέχει προς τους χρήστες μια σειρά οδηγιών και υποδείξεων, σχετικά με την ορθή χρήση της ιστοσελίδας και την συμμετοχή στις δημοπρασίες.
Η Εταιρεία συμβουλεύει τους χρήστες:
- Να πραγματοποιούν διαλείμματα ανάμεσα στις δημοπρασίες που συμμετέχουν,
- Να χρησιμοποιούν την υπηρεσία του αυτόματου πονταρίσματος, αντί να πραγματοποιούν συνεχώς χειροκίνητα πονταρίσματος, προσπαθώντας να προλάβουν το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης,
- Να αποφασίσουν εκ των προτέρων στα χρήματα που σκοπεύουν να ξοδέψουν για την συμμετοχή στις δημοπρασίες.
- Αν και εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν τακτικά στις δημοπρασίες, να ορίσουν ένα συγκεκριμένο χρηματικό κεφάλαιο που θα ξοδεύουν ανά μήνα για να συμμετέχουν και να μην προχωρήσουν στην συνέχεια σε αύξηση του μηνιαίου αυτού κεφαλαίου,
- Πριν αποφασίσουν να συμμετάσχουν σε μια δημοπρασία και αρχίσουν το ποντάρισμα, να έχουν προσδιορίσει τον μέγιστο αριθμό Credits που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν στην δημοπρασία, καθώς και την μέγιστη τιμή που θα φθάσει το προϊόν, την οποία αν ξεπεράσει, θα σταματήσουν να ποντάρουν,
- Να μην συμμετέχουν ΠΟΤΕ στις δημοπρασίες, εάν βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, φαρμακευτικών ή όχι, καθώς και εάν δεν βρίσκονται σε καλή ψυχολογική κατάσταση (όπως κατάθλιψη κ.α.),
- Να πραγματοποιούν χειροκίνητα πονταρίσματα, μόνο όταν είναι σε πλήρη εγρήγορση, ξεκούραστοι και συγκεντρωμένοι.
Γενικότερα η Εταιρεία, προειδοποιεί τους χρήστες να συμμετέχουν στην πλατφόρμα διενέργειας δημοπρασιών με σύνεση και προσοχή, έχοντας πάντα υπόψη τους την προσωπική τους ευημερία, ασφάλεια και καλή υγεία.
Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο χρήστης θεωρείται ότι έχει μελετήσει το παρόν κεφάλαιο και έχει προειδοποιηθεί εγκαίρως και επαρκώς από την Εταιρεία για τους κινδύνους εθισμού, ενώ θεωρείται ότι έχει λάβει ορθές οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού της πλατφόρμας και της συμμετοχής σε αυτήν.

26. Πολιτική Απορρήτου

Η πολιτική απορρήτου της Εταιρείας αναπτύσσεται σε ξεχωριστό έγγραφο το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ
Η αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συνεπάγεται την ανάγνωση, κατανόηση και πλήρη αποδοχή και της πολιτικής απορρήτου της εταιρείας, όπως αυτή αναπτύσσεται στο ειδικότερο έγγραφο της εταιρείας.

27. Τελικές Διατάξεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας – σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών, αναφορικά με την χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής.
Οι παρόντες όροι υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλες συμφωνίας ή και όρων και προϋποθέσεων που προϋπήρχαν αυτών, και έγιναν εγγράφως ή προφορικώς και αναφορικά με τα όσα διαλαμβάνονται λεπτομερώς στους παρόντες.
Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων, και οποιουδήποτε επιμέρους όρου, άρθρου και παραγράφου αυτών, έχει ισχύ μόνον εφόσον γίνεται εγγράφως και φέρει την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογραφή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται από την Εταιρεία
Λεμεσός, 26/06/2018
Η Εταιρεία